Introduksjon til OKR

Introduksjon til OKR

OKR står for Objective & Key Results. OKR er et enkelt verktøy som hjelper bedrifter å omsette strategi i målbare resultater ut i organisasjonen. OKR-prosessen benyttes av ledende organisasjoner for å sette høye målsikre kontinuerlig fremdrift og holde fokus på de viktigste aktivitetene til enhver tid.

Gjennom dette introkurset vil du lære prinsippene om hva OKR innebærer, men også hvordan du og organisasjonen i praksis kan ta det i bruk for å nå nye høyder! Er du klar for å sette i gang?

Visste du at…?

95% av ansatte er usikre på selskapets strategi!

Kilde: Harvard Business Review