Mener for få forstår verdien av data: – Faktisk ganske kritisk

Morten Dæhlen, professor i informatikk ved Universitetet i Oslo (UiO), mener det fortsatt er altfor få som er bevisst på, eller forstår verdien av, data. Det er bakgrunnen for det nye utdanningskonseptet «Fra data til innsikt», som er rettet mot ledere og andre i næringslivet.

UiO-professor Morten Dæhlen mener data er en like viktig ressurs for virksomheter som menneskelig arbeidskraft og kapital. Nå lanseres etter- og videreutdannings-programmet «Fra data til innsikt».

– Det er viktig å forstå bølgen som slår inn over oss, særlig for ledere, sier Morten Dæhlen.

Han er professor i informatikk ved Universitetet i Oslo (UiO) og leder for dScience – Senter for data- og beregningsvitenskap. Sammen med kolleger utvikler Dæhlen UiOs nye etter- og videreutdanningsprogram (EVU): «Fra data til innsikt».

Bølgen han snakker om, består av nettopp data – en ressurs han mener det fortsatt er altfor få som er bevisst på, eller forstår verdien av.

– Digitale ressurser, i form av data, er like viktig for virksomheter som menneskelig arbeidskraft og kapital. Derfor må data tas på like stort alvor. Det er kanskje en IT-ansvarlig som forvalter dette området, men bedriftens data er først og fremst et tungt, stort og omfattende lederansvar – som i for liten grad tas på alvor. Dette er kritisk viktig for stadig flere virksomheter, sier Dæhlen.

Videreutdanning:

Fra data til innsikt

Dette videreutdanningstilbudet i data science, maskinlæring og beregningsvitenskap gir en bred innføring – med enkelte dypdykk – i prosessen fra innsamling og representasjon av data, til kunnskapsuttrekking og bruk av nye teknologier basert på data.

Starter nytt etter- og videreutdanningsprogram

Nå kommer et nytt etter- og videreutdanningsprogram som vil gjøre noe med dette.

Fra data til innsikt tilbys for første gang fra høsten 2021, og gir en innføring i data science, maskinlæring og andre relevante tema for håndtering og bruk av data. Universitetet i Oslo kaller det et «mikrostudieprogram» som gir 20 studiepoeng, dvs. ⅓ av en årsenhet.

– Utdanningen gir en overordnet innføring, med noen velvalgte dypdykk. Det er noen anbefalte forkunnskaper, men ingen krav. Har du noe realfaglig eller teknisk bakgrunn, er det et mer enn godt nok utgangspunkt, sier Dæhlen.

Utdanningen retter seg mot ledere og andre i næringslivet og offentlig sektor, og er utviklet i samarbeid med blant andre DigitalNorway.

Selv om deltagerne vil «bli eksponert for noen matematiske begreper», håper Dæhlen på å få med deltakere med bred bakgrunn, som kan ta med seg sine egne erfaringer og utfordringer fra næringslivet inn i undervisningen.

Han forteller at utdanningen vil være «dialogbasert» med gjennomføring av gruppeoppgaver så tett knyttet til egen virksomhet som mulig. Emnene i mikrostudieprogrammet er dessuten valgt ut på bakgrunn av samtaler med representanter fra næringslivet – blant annet gjennom nettverket til DigitalNorway.

– DigitalNorway er for oss en effektiv kanal ut til samfunnet, for å ta pulsen på hva det er samfunnet trenger og hva som etterspørres. De er også i seg selv kompetente på området, og har vært en viktig bidragsyter i utvikling av det nye utdanningskonseptet, sier Dæhlen.

Bedre investeringer i effektivisering og drift

Fra data til innsikt vil bestå av en flere «mikroemner», dvs. små kurs som hvert gir 2,5 studiepoeng. For å fullføre utdanningen, må en deltager ta totalt åtte av disse emnene. Dette er organisert slik at deltagerne kan ta fire emner om høsten og fire om våren, men kan også tas over en lengre periode enn ett år.

– Første året gjennomføres som en pilot, der vi vil tilby åtte emner. Men vi regner med på sikt å utvikle flere, og ha en ferdig emneportefølje om 2-3 år, slik at deltagerne i større grad kan sette sammen sitt eget program, sier Dæhlen.

I piloten vil det være 20 studieplasser per emne. Senere vil også dette utvides, og emnene vil dessuten åpnes opp for studenter på masternivå – slik at det blir en kombinasjon av studenter og næringslivsrepresentanter inn i samme gruppe. I tillegg ønsker Dæhlen på sikt å ha et skreddersydd opplegg for lærere slik at bevisstheten rundt data og databruk også bygges opp hos barn og unge – fremtidens arbeidstakere.

Han er selv ansvarlig for det første, introduserende emnet.

– Det blir et oversiktsemne som peker på de viktigste tingene en må tenke på. Første forelesning heter «Data som ressurs», den andre «Kunsten å forstå data» – og så videre. Du vil lære å forstå hva det er du egentlig rår over, sier han.

Foruten Dæhlens introduksjonsemne, vil høstens emner ta for seg digitale tvillinger, usikkerhet i maskinlæring, og dyplæring for beslutningsstøtte. Det vil følges opp våren 2022 med temaer innen blant annet skalerbare dataomgivelser, regresjonsmetoder, digital ledelse, etikk og personvern.

– Det er mye vi vil innom. Men det beste stedet å starte, er med å forklare hva slags ressurs data faktisk er, og ta inn over seg dataenes betydning for din egen virksomheten. God og riktig bruk av data handler både om å effektivisere eksisterende aktiviteter og å skape nye muligheter, og det gjelder for alle virksomheter, avslutter Dæhlen.

Videreutdanning:

Fra data til innsikt

Dette videreutdanningstilbudet i data science, maskinlæring og beregningsvitenskap gir en bred innføring – med enkelte dypdykk – i prosessen fra innsamling og representasjon av data, til kunnskapsuttrekking og bruk av nye teknologier basert på data.

Veiviser

Fra data til verdi

Lær om data og hvordan data gir oss nye innsikter og nye måter å jobbe på.

606 Moduler0% Fullført

Tema

Data

Om din bedrift skal kunne ta del i dataøkonomien, må du forstå hvilke data dere faktisk besitter, hvordan du skal forvalte den – og hvordan du kan skape verdi av den.