læringsreise

Sammen om endring

Denne læringsreisen er en del av LOs kursprogram “Digital kompetanse for tillitsvalgte”

Stopp! Ta deg tid til å spare tid!

🤔 Er det vanskelig for deg som tillitsvalgt å finne tid til å ta den viktige samtalen med sjefen om digitalisering, kompetansebehov og partssamarbeid?

😰 Kanskje famler dere begge litt, og opplever at det er vanskelig å finne riktig inngang?

🤩 Bli bedre forberedt på den neste endringsprosessen din bedrift skal igjennom, og lær hvordan du på best mulig måte kan benytte smarte verktøy i dialog med din leder.

Delta på læringsreise!

Som tillitsvalgt er du invitert til å bli kjent med to ulike verktøy; ett som kartlegger hvilken kompetanse det er behov for i bedriften, og ett som er skapt for å på en praktisk måte veilede deg gjennom endringsprosesser.

Ved å delta på to korte digitale samlinger og å sette av tid til å teste verktøyet selv, kan du med en total tidsbruk på ca. 3-5 timer tilegne deg ny og viktig kompetanse om endringsprosesser og kompetansekartlegging. Kursinnholdet er delt opp i passelige, små biter, og går over to uker.

Dialogverktøy for ledere og tillitsvalgte

Sammen om endring er et dialogverktøy for ledere og tillitsvalgte som ønsker å samarbeide om digitale endringer i bedriften, og er utviklet av LO med støtte fra Kompetansepolitisk råd i trepartssamarbeidet.

Verktøyet hjelper tillitsvalgte og ledere gjennom viktige spørsmål og bestemmelser som bidrar til å få et godt resultat, i tillegg til at det gir dokumentasjon på partsprosessen.

Verktøyet er enkelt i bruk. Ved å delta på denne læringsreisen får du:

 • en demonstrasjon og gjennomgang av hvordan du tar verktøyet Sammen om endring i bruk
 • innføring i hvorfor det er utviklet som det er
 • tips om i hvilke sammenhenger du kan og bør benytte deg av Sammen om endring

Alle snakker om digital kompetanse, men hva betyr det i din bedrift?

Sammen med Viken Fylkeskommune har DigitalNorway utviklet et helt eget kompetansekarteleggingsverktøy som peker på hvilken digital kompetanse som er viktig å få på plass i din bedrift.

Først når du kjenner retningen digitaliseringen tar i din bedrift, vil du forstå hvilke konsekvenser manglende kompetanse kan ha både for de ansatte og for bedriftens fremtidige utvikling.

Underveis i læringsreisen får du en gjennomgang av verktøyet. Kort om kompetansekartleggingsverktøyet:

 • Du besvarer en rekke spørsmål om bedriftens behov og rutiner, fordelt på syv ulike temaer
 • Temaene dekker alt fra sikkerhet til innovasjon og til hvordan du synliggjør bedriften din
 • Kartleggingen tar cirka 15 minutter, og gir deg skreddersydde tips til nyttige kurs

‼ Hovedavtalene har også gode innspill til hvordan man jobber med kompetansekartlegging og strategisk kompetanseutvikling som kan kobles sammen med dette kartleggingsverktøyet.

Kursinfo

 • 100% nettbasert kurs med e-postutsendelser og samlinger
 • Samlet tidsbruk er ca. 3-5 timer. Dette inkluderer to korte digitale samlinger, og tiden du bruker på å sette deg inn i verktøyene, samt rapporten.
 • To stk 30 minutters-samlinger:
  1. desember 14.00-14.30 og
  3. desember 09.00-09.30

Hvem er læringsreisen for?

Læringsreisen passer for ledere og tillitsvalgte, verneombud og andre representanter for ansatte som vil samarbeide om digitale endringer på sin arbeidsplass, og som ønsker å finne ut hvilken kompetanse bedriften bør satse på

Du kan bruke verktøyene på egen hånd, men gjennom denne læringsreisen får du en mer detaljert gjennomgang og en praktisk veiledning til hvordan du kan få mest effekt ut av både kompetansekartleggingsverktøyet og Sammen om endring

Hvordan er læringsreisen bygget opp?

 • Tilgang til verktøyene sendes ut per e-post
 • Gjennom to samlinger får du en innføring i verktøyene og hvordan de benyttes på best mulig måte
 • Dersom du deltar på “Ettersnakk” (se under), deler vi egne erfaringer med verktøyene og tanker om hvordan de kan benyttes

Samlinger – sett av dato i kalenderen allerede nå!

 • Onsdag 1. desember kl. 14.00-14.30: Gjennomgang av kompetansekartleggingsverktøy
 • Fredag 3. desember kl. 09.00-09.30: Vi ønsker velkommen til “Endringsverksted”, og går igjennom Sammen om endring
 • Fredag 17. desember kl. 10.00-10.30: “Ettersnakk”; vi deler erfaringer med verktøyene

Om DigitalNorway

DigitalNorway er en non-profit virksomhet startet i 2017 av flere norske næringslivsaktører med støtte fra offentlig sektor. Vi jobber med å sikre arbeidstakere og virksomheter i Norge tilgang til kunnskap og nettverk de trenger i en digital verden.

Dette gjør vi gjennom å tilby gratis kurs, guider, læringsreiser og webinarer. DigitalNorway driver også frem større samarbeidsprosjekter innen deling av data som bidrar til digitaliseringen av norsk næringsliv.

Påmelding

Jeg vil delta!

Bli med på læringsreisen! Læringsreisen er gratis for deg som er tillitsvalgt for en bedrift eller virksomhet i et LO-forbund. Påmelding stenger 24. november.