Sett data i sammenheng

Sett data i sammenheng

Nå skal vi se nærmere på hvordan industriell data samles inn, settes i sammenheng og tas i bruk. Vi skal også innom noen av utfordringene vi møter på og forutsetningene for at vi skal lykkes når vil gjøre nytte av en dataplattform.