KARTLEGGING & WORKSHOP

Leder­gruppens kickstart på digitali­sering 

Bli samkjørte og sett felles kurs!

Hvor digitalt moden er bedriften din?

Som leder eller styreleder kan det være utfordrende å holde seg oppdatert på den digitale utviklingen og mulighetene som ligger i ny teknologi for din bedrift.

Ved å kartlegge bedriftens digitale modenhet sikrer du at ledelsen eller styret får en kickstart på digitaliseringsarbeidet, og et felles ståsted for videre arbeid.

Vi hjelper dere med en enkel kartlegging av bedriftens ledergruppe eller styre på digitale områder, leverer gode rapporter og har en oppfølgende workshop.

Hvem passer det for og hva koster det?

  • Tilbudet passer for ledergrupper og styrer i privat og offentlig sektor som ønsker et bedre fundament for hvordan de kan jobbe med digitalisering og å utnytte muligheter i data og digitale teknologier.
  • Total leveranse koster 75 000,- for opptil 15 deltagere. Prisen justeres noe ved høyere antall deltagere.

Programmet deles i to steg

STEG 1:

Kartlegging av ledergruppens digitale modenhet  

Alle i ledergruppen svarer på en undersøkelse som består av en rekke påstander fordelt på fem tematiske områder. Ofte ser vi at bare det å gjennomføre undersøkelsen gir mange en aha-opplevelse i forhold til hva digitalisering egentlig handler om.  

Basert på svarene får ledergruppen en rapport som illustrerer hva de forskjellige har svart i forhold til resten av gruppen. Dette gir en indikasjon på hvilke tema det er verdt å se nærmere på for dere.  

STEG 2:

Workshop med gjennomgang av rapporten, oppgaver og diskusjoner  

Resultatene fra kartleggingen er utgangspunktet for en skreddersydd ledersamling som holdes av DigitalNorway. Målet er at ledergruppen får en felles forståelse rundt ledelse, kompetanse og bruk av data og digitale teknologier. Da vil dere også se hvor potensialet for å jobbe på nye måter er størst. 

Dere vil kunne identifisere konkrete tiltak for eksempel knyttet til endringer og digitalisering av verdikjeden, arbeidsoppgaver internt eller bruk av digitale verktøy. 

Om programmet

  • Programmet gjennomføres på 3-5 uker (fra første møte til gjennomføring av undersøkelse og workshop).  
  • Dere mottar en rapport på digital modenhet der din bedrifts potensiale gjennomgås under workshopen.

Om kartleggingsverktøyet

💡 Digital Modenhetskartlegging er et verktøy utviklet av DigitalNorway og gir en indikasjon på hvordan ledere opplever bedriftens ståsted i forhold til digitalisering.  

💡 Kartleggingsverktøyet bygger på bred innsikt fra bedrifter som har lykkes med å forbedre eller skape nye muligheter for seg selv og sine kunder gjennom digitalisering. Verktøyet fungerer som en kickstart på digitaliseringsarbeid i ledergrupper og har blitt gjennomført av 1800 personer i oppunder 1000 bedrifter.  

Detaljer om programmet

Vil du lese mer om programmet? Last ned brosjyren; denne kan du enkelt sende videre til andre i ledergruppen eller i styre.

Ønsker du mer informasjon?