introkurs

Tingenes internett-hva er det og hvordan anvendes det?

Tingenes internett (eng: Internet of Things, IoT), er i ferd med å forandre mange bransjer. Mulighetsrommet er stort, og starter med grunnleggende innsikt i hva IoT er.

25 minutter

5 moduler

Passer for alle

Introkurs

Om kurset

Grunnleggende innføring på 25 minutter: I dette kurset lærer du hva tingenes internett (IoT) er, teknologien bak – og hvordan det anvendes i ulike bransjer.

Teknologien gir de fysiske tingene en digital stemme ved å koble de til nett. IoT gjør det mulig å fornye og forbedre produkter og prosesser, men åpner også opp for helt nye løsninger.

Få gratis tilgang

Allerede registrert bruker?

Lær noe nytt!

​ Få tilgang til vårt læringsunivers helt gratis og uforpliktende.

    Registrer