Veiviser

Grunnkurs i digital omstilling

Grip mulighetene med data og ny teknologi

90 minutter

4 moduler

Passer for ledere

Dybdekurs

Om veiviseren

Denne veiviseren skal gi deg som leder økt kunnskap om hvordan virksomheten din kan jobbe med digital teknologi og data mer systematisk. Det handler om å sette sammen velfungerende digitale systemer, strukturere og samle data, og om teknisk og organisatorisk omstilling for å bli mer datadrevet, konkurransedyktig og rustet for nye teknologier som kommer.

Joda, det er klart at virksomheten din allerede har digitalisert. Dere holder videomøter, dere bruker skylagring – dere sender ikke faks.

Måten veldig mange norske virksomheter digitaliserer virksomheten sin kan likevel – i ulik grad – beskrives som å «sette strøm på papir». En jobber omtrent på samme måte som før. Bare nå ved hjelp av digitale verktøy. 

Dette er ikke det samme som å ta i bruk mulighetene i digital teknologi til å forbedre, fornye og skape nytt. Det er det vi mener når vi snakker om digitalisering i dette kurset:

 • Forbedre: Forenkle, effektivisere og optimalisere interne systemer, prosesser, produkter og tjenester.
 • Fornye: Endre forretningsmodeller, kundeopplevelser eller arbeidsprosesser – ofte i samarbeid med andre aktører i verdikjeden.
 • Skape nytt: Utvikle forretningsmodeller, produkter, tjenester og arbeidsprosesser som endrer konkurranseforhold og som skaper nye markeder.

For eksempel: Den siste tidens eksplosjon av nye verktøy og tjenester drevet av kunstig intelligens (KI), vil gi et forsprang til virksomheter som allerede har samlet og strukturert dataene sine på en god måte. Disse vil ha mye kortere vei til å få koblet disse kraftige nye KI-verktøyene på sine egne, interne bedriftsdata. De kan kjapt komme i gang med å automatisere oppgaver, hente ut verdifulle innsikter – og jobbe mer effektivt. Mens de som ikke er rigget på samme måte, blir stående på sidelinjen. 

Så hvor i alle dager skal du begynne, hvis målet er å jobbe bedre og smartere ved hjelp av digital teknologi? Hvordan rigge virksomheten for å kunne gripe de mulighetene som byr seg i det digitale? Det er de grunnleggende spørsmålene som denne veiviseren vil hjelpe deg med å finne svarene på.

Veiviseren er for deg som …

 • er leder, beslutningstaker eller IT-ansvarlig i en virksomhet
 • føler virksomheten ikke er godt nok rigget til å utnytte mulighetene i digital teknologi
 • sitter med gamle løsninger og teknisk gjeld og føler dere må starte litt på nytt

Dette lærer du:

 • Hvilke årsaker og drivere som bidrar til økt behov for omstilling og digitalisering
 • Hva betyr det å jobbe datadrevet, skybasert og hvordan organisere virksomheten rundt dette
 • Hvordan bygge en effektiv teknologiplattform
 • De viktigste grepene og tiltakene du må gjøre ved teknologianskaffelse
 • Hvor og hvordan du bør starte for å ta digitaliseringen til neste nivå: Tenk stort – start smått – høst gevinstene

Få gratis tilgang

Allerede registrert bruker?

Lær noe nytt!

​ Få tilgang til vårt læringsunivers helt gratis og uforpliktende.

  Registrer