RPA

RPA handler om å automatisere rutineoppgaver. Teknologien er fleksibel, lett å ta i bruk og gir mange muligheter. 

RPA kommer fra det engelske begrepet Robotic Process Automation. Kort fortalt gjør RPA-teknologien det mulig å utføre oppgaver på vegne av mennesker, som for eksempel å logge seg på applikasjoner, eller fylle inn skjemaer. 

  • Kurset består av4Kapitler
  • Gjennomføres på25Minutter
  • Passer forAlleKrever ingen forkunnskaper

Få tilgang ved å bli medlem

Allerede medlem?

Medlemskap

DigitalNorway+

Inkluderer
  • Alle veivisere, komplett kurskatalog og alt annet kunnskapsinnhold

Gratis

Bli medlem