introkurs

Ledelse i en digital tid

Bli oppdatert på hva som kreves av deg som leder i dagens arbeidsliv.

20 minutter

3 moduler

Passer for nye ledere

Introkurs

Om kurset

I dette kurset får du en enkel introduksjon til hvordan du lykkes med ledelse i et arbeidsliv som aldri står stille.

Det er flere og nye krav som ledere skal innfri siden vi jobber på nye måter, organiserer oss på nye måter og må forholde oss til kontinuerlig endringer og utvikling.

Måten vi jobber på er ikke statisk. Heldigvis! Og nå skjer endringer i arbeidslivet fortere enn noen gang: Digitalisering, hybride arbeidsplasser og ny teknologi har snudd opp ned på hvordan vi jobber og hvordan vi leder. Hvordan bør du som leder tenke og handle for å henge med? 

Det finnes ikke en etablert fasit for hva som utgjør en god leder. Personlighet, egnethet og evnen til å være seg selv er helt essensielle egenskaper som ikke nødvendig kan læres i et kurs. Ledere er ulike, akkurat slik arbeidstakere, virksomheter, bransjer og yrker er ulike. Det er en god ting!

Dette lærer du: 

  • Nye måter å lede på. Hva ligger i fleksibel tillitsledelse endringsledelse, growth mindset og kontinuerlig kompetanseheving.
  • Nye måter å organisere på. Mange virksomheter har tradisjonelt hatt hierarkisk organisering, men med flatere struktur og mer smidige arbeidsmetoder kan dette skape nødvendig fart og mer effektive beslutningsprosesser
  • Nye måter å jobbe på. Lær mer om betydningen av å ivareta kunde- eller bruker behov og jobbe mer datadrevet. 

Klikk deg videre for å sette i gang! Bruk de grønne knappene nederst til å navigere deg frem eller tilbake i kurset.

illustrasjon av mann ved skrivebord

Få gratis tilgang

Allerede registrert bruker?

Lær noe nytt!

​ Få tilgang til vårt læringsunivers helt gratis og uforpliktende.

    Registrer