Kurs for bedriften

Cyber­beredskaps­øvelse

I dette kurset skal vi gjennomføre en beredskapsøvelse for en cyberhendelse. Du vil lære hvordan et hackerangrep kan foregå, se konsekvensene av ulike beslutninger som må tas under press, og bli bedre forberedt til å takle en ekte krise.

Opplev en cyberkrise på nært hold

Alle virksomheter kan rammes av digitale angrep, og derfor må vi alle regne med at krisa kan treffe oss når som helst.

«You don’t rise to the occasion, you sink to your level of training”, sies det i den amerikanske marinen. Beredskapsøvelser gjør oss bedre forberedt, så vi slipper å finne opp hjulet når vi allerede står midt i kaos.

Kurset kan enten settes opp som en bedriftsintern øvelse, eller på en samling med flere bedrifter. Ved å øve på tvers av virksomheter kan vi lære av hverandre, kanskje til og med fra noen som har opplevd et (eller flere!) hackerangrep selv.

Kurset gjennomføres i samarbeid med Secure Practice som har utviklet en interaktiv tjeneste for simulering av cyberhendelser.

Hvem passer kurset for?

Kurset passer for alle som er involvert i kriseberedskap i sin virksomhet, og som ønsker mer kunnskap om hvordan særlig en cyberhendelse kan utspille seg. Det kreves ingen forkunnskaper for å delta, og scenariet kan tilpasses til deltakere fra både ledelse, fagstab og drift.

Er du leder for en klynge, næringshage eller annen type bedriftsnettverk er dette en perfekt fagsamling.

Dette lærer du

  • Prøv deg selv på håndtering av en cyberhendelse i en gruppe
  • Hvilke forberedelser er nyttige å gjøre for bedre beredskap
  • Lær om erfaringer fra andre deltakende virksomheter
  • Slik foregår et hackerangrep

Hvordan gjennomføres kurset?

Fysisk gjennomføring:

  • Varighet: 2 timer
  • Pris: 35 000 kroner eksklusiv mva
  • Kostnader for reise kommer i tillegg
  • Maks antall deltagere: 25 stykker

Kursholdere

Liv Dingsør, Digital Norway

Liv er administrerende direktør i Digital Norway. Hun har posisjonert Digital Norway som en sentral aktør i arbeidet med å få fart på digitaliseringen av norsk næringsliv, med et spesielt fokus på SMB-bedrifter. Hun har bakgrunn fra DNB og Aker ASA, samt flere selskaper hun har ledet gjennom digitale transformasjoner. Dingsør er utdannet siviløkonom fra NHH.

Erlend Andreas Gjære, Secure Practice

Erlend er spesialist på sikkerhet og folk, og medgründer i Secure Practice, som utvikler og leverer skytjenester for bedre cybersikkerhetsarbeid til mer enn 500 virksomheter. Digital sikkerhet handler nemlig minst like mye om mennesker som teknologi. Med erfaring fra både store og mellomstore bedrifter, inkludert flere år som forsker innen IT-sikkerhet og personvern, og nå som leder i en innovativ teknologibedrift, har Erlend vært borti de fleste problemstillinger som angår sikker praksis i folk sin arbeidshverdag. Målet hans er å gjøre sikkerhet til noe positivt som alle kan bidra til, gjennom felles innsats mot cyberkriminalitet.

Støtte fra Stiftelsen Teknologiformidling

De fysiske kursene i Fasilitatoren har fått støtte fra Stiftelsen Teknologiformidling

Formålet til Stiftelsen Teknologiformidling er å øke produktivitet, verdiskapning og konkurransekraft for norsk næringsliv. Digitalisering, robotisering og kunstig intelligens kombinert med samfunns- og klimaansvar er sentrale nøkkelord.