Kan bli like nyttig som internett: Nytt gratiskurs lærer deg det du trenger å vite om blokkjeder

Foto: DigitalNorway

Digital-topp i DNV-GL spår at vi så vidt har begynt å komme ut av startgropa med blokkjeder. Nå kan du få en pangstart med nytt, gratis nettkurs.

For fire år siden måtte du være veldig teknologiinteressert for å i det hele tatt ha hørt om blockchain – eller blokkjede, på norsk. Det endret seg brått da bitcoin med brask og bram braste inn på børsen i 2017. Den bølgen gikk etter hvert over, men nå som støvet har lagt seg litt begynner konturene av en nevenyttig teknologi å bli godt synlige.

– I begynnelsen var det mest hype, men nå har blokkjede nådd et visst maturitetsnivå. Det er blitt mye mer hands-on og skalerbart, sier Sven Edgren, leder for digital transformasjon DNV-GL.

DNV-GL var en av de første aktørene utenfor finansverden som aktivt tok i bruk blokkjedeteknologi – mer om det under – og nå deler de av sin ekspertise gjennom et kurs utviklet i samarbeid med DigitalNorway.

Introkurs

Blokkjeder

Grunnleggende innføring på 25 minutter: Blokkjeden ble i utgangspunktet utviklet for å understøtte den digitale valutaen Bitcoin, men teknologien anvendes stadig til nye formål, og i nye bransjer og sektorer. I dette kurset lærer du hva en blokkjede er, hvordan det fungerer i praksis, og hvordan teknologien skaper verdi.

254 Moduler0% Fullført

Hva er en blokkjede?

Sven Edgren, leder for digital transformasjon DNV-GL.

Kort forklart er blokkjede en metode for å lagre, behandle og spore data.  Med blokkjede havner ikke informasjon på ett sted – en harddisk eller en server i skyen, for eksempel – men krypteres, deles opp i bestanddeler og spres på en rekke enheter. På den måten fungerer det litt som et puslespill, med den forskjellen at i blokkjeden vet hver enkelt brikke alt om alle andre brikker.

Det betyr at om noe endres i dataene, vil de andre brikkene kunne fortelle deg nøyaktig hva, når og hvordan endringen ble gjort.

– Det som havner i blokkjeden er på en måte skrevet i stein, forklarer Edgren. Det er også en ny form for troverdighet rundt data, spesielt så lenge en validering av det som blir skrevet inn på blokkjeden korresponderer med virkeligheten.

– Ut over det handler det om at blokkjeder gjør det mulig for desentraliserte systemer å fungere. Fortsatt driver mange av verdens største selskaper helt sentralisert, altså at tjenester og data går via en sentral hub. Blokkjeder kan bryte dette litt opp – det blir tryggere og lettere å lagre, dele og bruke data når ikke alt ligger i en og samme koffert.

– Like nyttig som internett

Med blokkjede blir informasjon altså informasjon mer transparent og mer permanent. Men hvem kan ha bruk for det?

– Det er nesten som å spørre hvem som kan ha nytte av internett. På mange måter er blokkjede nå der internett var på midten av nittitallet: ennå i en oppstartsfase og et stykke unna mainstream, men på randen av en voldsom oppblomstring av bruksområder og verdiskapning.

DNV-GL var en av de første store aktørene utenfor finansbransjen som aktivt tok i bruk blokkjede-teknologi. Der gikk blokkjede rett inn i kjernevirksomheten, som er klassifisering og sertifisering av varer, produkter og tjenester. Med andre ord: å vite nøyaktig hva ting er, hva de gjør og hvordan de er laget.

– Da vi skulle ta i bruk blokkjeder, spurte vi først: Hva er det vi har av verdi? Svaret er sertifikater, altså papirbevis på at noe – verdikjeder, fabrikker, kompetanse og så videre – oppfyller visse kriterier. Blokkjede ga en mulighet til å digitalisere alt dette og sørge for at det blir praktisk umulig å forfalske.

Nå bruker DNV-GL blokkjeder i alle sine sertifiseringer i forretningsområdet ‘Business Assurance’. I tillegg spiller teknologien en nøkkelrolle i mange av konsernets bærekraftsprosjekter. Ett eksempel er samarbeidet med Ocean Cleanup, hvor DNV-GL bruker blokkjede til å sertifisere opphavet til plast plukket fra havet. Andre blokkjede-prosjekter inkluderer en pilot for å garantere etisk opphav i kles- og tekstilproduksjon og et samarbeid med San Marino om å innføre et enhetlig kredittsystem som insentiverer miljøvennlig adferd hos byens innbyggere.

Selv tror Edgren at de ennå bare er i startfasen når det kommer til blokkjeder.

– Neste steg er å bruke teknologien til å tilføre nye, mer dynamiske og digitale egenskaper til hele sertifiseringsbransjen. Vi kaller det ‘digital assurance’. Med blokkjede-drevet dokumentasjon og datadeling håper vi at sertifisering av opphav, materialer, produksjonssteder og prosesser går utover å være en statisk øvelse ved et visst tidspunkt, men noe som blir gjennomsyret av sanntidsdata og i økende grad automatisert.

– Begynn der du er komfortabel

Første steg i å ta i bruk blokkjede er naturligvis å forstå hva det er – og da er det nye blokkjede-kurset, som du gjennomfører på rundt en halvtime, et ypperlig utgangspunkt.

Og siden det for mange er snakk om en ny, ukjent teknologi, anbefaler Edgren å begynne smått, helst på et område hvor man har mye kompetanse.

–  Jeg ville anbefalt å begynne der man føler seg komfortabel. Starte et pilotprosjekt på noe man er kjent med, og vise at det teknisk lar seg gjøre å koble til sitt eget IT-landskap og noen nettapplikasjoner. Her er det snakk om bare noen måneder. Når man har fått mer erfaring kan man begynne å tenke på hvordan man kan bruke blokkjede til å fremme nye forretningsområder, partnerskap eller verdiskapning.

Til slutt har han to råd til de som kunne tenke seg å ta i bruk blokkjede:

– Det første er å ha en åpen innstilling, og være villig til å dele erfaringer for å få noe tilbake. Det andre handler om at det tar tid å få maks ut av teknologien – man bør ha noen års horisont for å virkeliggjøre skalerbare og produksjonsklare tjenester og økosystemer.

Introkurs

Blokkjeder

Grunnleggende innføring på 25 minutter: Blokkjeden ble i utgangspunktet utviklet for å understøtte den digitale valutaen Bitcoin, men teknologien anvendes stadig til nye formål, og i nye bransjer og sektorer. I dette kurset lærer du hva en blokkjede er, hvordan det fungerer i praksis, og hvordan teknologien skaper verdi.

254 Moduler0% Fullført