Ingen skal gå ut på dato

Annita Fjuk
Annita Fjuk er ansvarlig for samarbeid mellom forskning og næringsliv i DigitalNorway
Foto: DigitalNorway

Sammen med sentrale partnere skal DigitalNorway i løpet av 2020 utvikle etter- og videreutdanning gjennom fem ulike prosjekter for å bidra til livslang læring.

Handelshøyskolen BI, Universitetet i Oslo, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Norges Handelshøyskole og Høyskolen Kristiania har fått støtte til å utvikle fleksible videreutdanningstilbud i digital kompetanse i samarbeid med bedrifter og næringsliv.

-Videreutdanning er sentralt for å øke digitaliseringstakten i næringslivet. Vi er stolte av å ha fått innvilget støtte til samtlige fem prosjekter vi søkte om, sier Annita Fjuk, ansvarlig for samarbeid mellom forskning og næringsliv i DigitalNorway.

Prosjektene støttes gjennom regjeringens kompetansereform «Lære hele livet», en reform som fokuserer på behovet for etter- og videreutdanning som kan kombineres med arbeid.

– Målet med kompetansereformen er at ingen skal gå ut på dato på grunn av manglende kompetanse og at flere skal kunne stå i jobb lenger. Med disse prosjektene får næringslivet og ansatte et bedre tilpasset tilbud om videreutdanning, sa kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner i en pressemelding tidligere denne uken.

Bakgrunnen for reformen er tilbakemeldinger fra næringslivet om et stadig økende behov for fleksible etter- og videreutdanningstilbud innenfor digitalisering. Ifølge Kompetanse Norges virksomhetsbarometer oppga 41 prosent av norske virksomheter i 2019 at de hadde et udekket kompetansebehov. Den teknologiske utviklingen fører til et nytt og større behov for en annen type kompetanse enn før.

Videreutdanningstilbudene som nå skal utvikles dreier seg om temaer som digital og bærekraftig næringsutvikling, innovasjonskultur for digitalisering, omstilling og vekst, og løsninger for innføring av digital teknologi som kunstig intelligens.

– Digitalisering og ny teknologi er helt avgjørende for at vi skal kunne skape nye jobber i privat sektor, og utvikle bedre og mer effektive tjenester i offentlig sektor. Men da trenger vi digital kompetanse. Derfor er jeg veldig glad for at flere får mulighet til å øke den digitale kompetansen i løpet av arbeidslivet. Det vil komme hele samfunnet til gode, sier digitaliseringsminister Nikolai Astrup.

20 millioner kroner blir nå tildelt av Kompetanse Norge til 12 nye prosjekter. Tidligere i år har det blitt tildelt 35 millioner, og i 2018 ble det tildelt 10 millioner. DigitalNorway tar del i følgende prosjekter:

Handelshøyskolen BI – Digitalt endringsarbeid for SMB

Samarbeidspartnere: DigitalNorway, Lørn Tech, Proneo, Validé og Energy Valley
Videreutdanning for digitale endringsagenter i små og mellomstore bedrifter (SMB). Studiet gir kompetanse om digitalt endringsarbeid. Tilbudet er inndelt i seks enheter på 2,5 studiepoeng hver (totalt 15 studiepoeng) og vil ha en praktisk tilnærming.

Norges Handelshøyskole – Innovasjonskultur som driver for omstilling og vekst

Samarbeidspartnere: DigitalNorway, Kunnskapsbyen Lillestrøm
Videreutdanning for formelle og uformelle ledere og forretningsutviklere i både privat og offentlig sektor som ønsker å forstå betydningen av innovasjonskultur for omstilling og vekst. Studiet gir 15 studiepoeng innen innovasjonskultur for digitalisering, omstilling og vekst, og sentrale emner er strategi, innovasjon, forretningsmodellinnovasjon, transformasjon, innovasjonskultur, og kunde- og brukeratferd.

Høyskolen Kristiania – Digital Markedsføring i SMB

Samarbeidspartnere: DigitalNorway, Fredrikstad Næringsforening og Bergen Næringsråd
Videreutdanning for små- og mellomstore bedrifter som har behov for å utforme digitale strategier for markedskommunikasjon i sosiale medier og digitale kanaler. Studiet gir 15 studiepoeng innen digital markedsføring. Gjennom studiet vil deltakerne lære å lage planer og kampanjer for digital markedsføring, hvordan man benytter ulike digitale verktøy, og å velge de mest hensiktsmessige kanalene.

NTNU – Design Thinking + AI

Samarbeidspartnere: DigitalNorway, Schibsted, Aker BP, DNV GL, Statnett, Telenor og Smart Innovation Norway
Passer for produkteiere, produktutviklere av digitale løsninger og strategiske ledere som ønsker å få til økt nyskaping og innovasjon gjennom bruk av kunstig intelligens. Tilbudet er på 7,5 studiepoeng, og vil gi en innføring i kunstig intelligens, i tillegg til designtenkning og designprinsipper for interaksjon med systemer for kunstig intelligens. Emnet vil fokusere på mulighetene som oppstår som følge av teknologiutvikling, kunstig intelligens og digitalisering i fremtidens tjenester og produkter.

Universitetet i Oslo v/IFI (Institutt for Informatikk) – Digital innovasjon

Samarbeidspartnere: DigitalNorway, Smart Innovation Norway og Kunnskapsbyen Lillestrøm
Utvikles for ansatte i industribedrifter som krever økt kompetanse innen sensorteknologi, digitale plattformer og dataanalyse. Et tilbud på 15 studiepoeng som vil gi kunnskap om data-drevne løsninger og innføring i digitale teknologier som tingenes internett og kunstig intelligens.