Slik forankret Hydro spillbasert sikkerhetstrening på alle verkene sine

Muligheten til å trene på sikkerhet i et realistisk spillmiljø har helt endret Hydros sikkerhetsarbeid og redusert faren for alvorlige ulykker.
Foto: Attensi

Hydro bruker spillbasert trening for å oppgradere sikkerhetsopplæringen ved verkene sine. Innholdet hentet de fra konsernets egne anleggsarbeidere.

I 2017 ønsket Norsk Hydro, det verdensledende norske aluminiumsselskapet, å oppgradere HMS-løsningene sine.

-Vi har lange tradisjoner for å jobbe med sikkerhet og resultatene de siste 10 årene har vært veldig positive. Men statistikken for alvorlige ulykker følger ikke samme trenden, og det har vi bestemt oss for å gjøre noe med, sier sikkerhetssjef i Hydro, Sven Kværnrud.

Hydros ledelse ba om en mer effektiv og mobilbasert opplæringsprosess for å kurse ansatte og besøkende. Oppdraget gikk til Attensi, et selskap som tilbyr spillbasert opplæring gjennom sin egen verktøyplattform.

– Vi bruker de samme prinsippene som driver repetisjon i underholdningsspill, som at det er gøy, at du stadig blir bedre og får mestringsfølelse. Kjernen i disse simuleringene er at du kan trene helt risikofritt, sier daglig leder Anne Lise Waal i Attensi.

Norsk Hydro

Hydro er et globalt aluminiumsselskap med produksjon, salg og handel i hele verdikjeden, fra bauxitt, alumina og energiproduksjon til produksjonen av primær aluminium, pressede produkter og resirkulering.

Grunnlagt 1905

35000 ansatte i mer enn 40 land på alle kontinenter.

Hjemmeside: http://www.hydro.com

Mobilbasert opplæring

Først måtte innholdet i det nye HMS-opplegget oppdateres og forankres i hele konsernet. Det gjorde de gjennom en serie workshops der sikkerhetspersonell, operatører og verneombud fra alle verkene deltok.

Bare at folk går rundt med ny teknologi på kroppen – for eksempel en ny type pacemaker eller et automatisk insulinapparat – nødvendiggjør opplysning om hvordan slik teknologi påvirkes i områder med sterk magnetisme.

Parallelt med forankringen hos selskapets egne sikkerhetseksperter ute på verkene brukte Attensis utviklere noen dager på å filme hele Årdal Verk. Basert på dette bygget de en virtuell 3D-modell av hele Hydro-fabrikken inne i spillplattformen sin.

Etter at den digitale versjonen av et verft sto ferdig tar bare noen timer å iterere en ny temabasert spillmodul:

-Vi leverer raskt slik at vi fort ser hvordan dette spiller ut for sluttbrukeren. Da er det mye enklere å se den logiske rekkefølgen, og vi kan sitte og justere rett i løsningen sammen med kunden, sier Anne Lise Waal.

Resultatet var Safe SKILLS, en app der du får mulighet til å teste og utvikle kunnskapen din om sikkerhet på en engasjerende og involverende måte, og en simulering som er bygget rundt realistisk rollespill. Deltagerne må hanskes med typiske, men utfordrende situasjoner som du kan møte på en Hydro-fabrikk. Du beveger deg gjennom et realistisk 3D-miljø av de ulike områdene i fabrikken, med sine unike utfordringer og sikkerhetsrisiko. Du må hele tiden vurdere risiko og prøve å holde deg i den grønne sonen.

Treningsformen akselererer læringskurven.

-Forskningen sier at spillorientert læring kan gi vesentlig høyere læringseffekter enn tradisjonelle læringsmetoder. Andre unike fordeler er at du kan trene i en simulert verden der det å gjøre feil er helt trygt, sier prosjektleder hos Attensi, Victoria Koritzinsky.

Umiddelbar effekt

-Tilbakemeldingen så langt er at dette føles som en gamechanger. Det rapporteres om at folk sitter hjemme i sofaen og gjennomfører treningsopplegget. Flere ganger, sier Waal.

Hver treningsmodul er begrenset, noe som gjør det enkelt å trene akkurat når det finnes litt tid. Ved å bruke aspekter fra spillverden som poengsystemer og umiddelbar tilbakemelding, blir deltagerne engasjert i læringen. Og de som er virkelig gode kan karre seg helt opp på den globale topplisten. Disse mekanismene driver frivillig gjentagelse oppover, som øker læringseffekten ytterligere.

– Det at vi nå utnytter teknologien for å øke læringseffekten, samtidig som vi blir i stand til å måle den, er veldig spennende. At vi kan trene uten å tenke på risiko og skade på oss selv og andre gjør at vi bedre forstår sammenhengen mellom handlinger, valg og konsekvenser, sier sikkerhetssjef Kværnrud.

-Det handler om å være like frisk når man går fra jobb som da man kom.