Grønn bølge i den blå næringen


Per Martin Olsen, banksjef for havnæringer i SpareBank 1 Nord-Norge, ser positivt på den bærekraftige utviklingen i bransjen. – Med nye krav fra myndighetene har vi likevel mye å jobbe med, sier han. Foto: Marthe Mølstre

Fiskeri- og havbruksnæringa er en av bransjene som virkelig har tatt sjumilssteg i ei bærekraftig retning.  Det er Per Martin Olsen, banksjef for havnæringer i SpareBank 1 Nord-Norge, fornøyd med – men han peker samtidig på store utfordringer framover.

Per Martin er ansvarlig for sjømat og sjøtransport i banken, og leder en avdeling som spesialiserer seg på bransjen. Han vet derfor hva han snakker om, når han peker på at havnæringene har gått foran på flere områder rundt både miljømessig-, økonomisk- og sosial bærekraft.

– Havbruk og fiskeri i Nord-Norge er av de mest bærekraftige av sitt slag i hele verden. Jeg er utrolig stolt over hvor tilpasningsdyktig denne bransjen har vært gjennom generasjoner. I vår landsdel har vi vært avhengig av havet i alle tider – og vi har alltid vært opptatt av å ta vare på det, mener Per Martin.

Vi må gjøre jobben i nord

Som banksjef for havnæring, altså fiskeriindustri, fiskeri, havbruk og sjøtransport, er han likevel tydelig på at alle vil møte tøffere krav.

– Klimaet er i endring, og verdenslederne er heldigvis enig i at utslippene skal ned. De som skal gjøre den jobben er vi – folk og næringer i Nord-Norge, sammen med resten av verden.

Men hvor kommer banken inn i bildet?

– Vi som bank både må og vil stille tøffere krav fremover. De som ikke kan svare på hvordan de jobber med bærekraft, kommer til å få trøbbel med å finansiere løsningene sine. Vi er avhengige av at alle bransjer jobber med både klimarisiko, klimaendringer, reduksjon i egne utslipp og at de har et forhold til taksonomi, og bærekraftrapportering. For havnæringene er det helt åpenbart mye på spill – tar ikke vi vare på havet vårt, vil ikke det ta vare på oss heller, sier Per Martin.

Muligheter og utfordringer

I møte med bransjen treffer han både de som ser framtidens muligheter, og de som ser på bærekraftarbeidet som en ekstra utfordring.

– Vi vet at dette kan være vanskelig! Det er nettopp derfor vi begynner her: med kompetanse. Dette kurset vil gi deg den grunninnføringen du trenger for å komme i gang med omstillingen som trengs i fiskeri- og havbruksnæringa, enten du er en del av et team eller er en enkeltaktør, sier Per Martin. – Dette kurset går gratis ut til alle næringslivsaktører i hele Nord-Norge, og man trenger ikke være kunde i banken for å få det. Bærekraft er et så stort og komplekst tema, at vi bare lykkes hvis flere aktører i nord løfter seg i lag, avslutter banksjefen.