Godt personvern er forutsetningen for å lykkes med digital innovasjon og kunstig intelligens

Nytt kurs fra Datatilsynet og DigitalNorway gir deg det du trenger for å sette i gang – på rette premisser.

Norge liker å smykke seg med at vi tar personvern på alvor, og det betyr at  bedrifter ikke kan gjøre hva som helst med dataene våre. Samtidig har vi ambisjoner om å ligge helt i forkant på digitalisering, innovasjon og kunstig intelligens – noe som fordrer at bedrifter har rom til å innovere uten å møte for mange fartsdumper. 

Dermed faller det på Datatilsynet å tilpasse retningslinjer og veiledning, slik at bedrifter enkelt kan gyve løs på digitale prosjekter – uten at det går på bekostning av personvernet til vanlige forbrukere. 

Kari Laumann, prosjektleder for regulatorisk sandkasse i Datatilsynet. 

– Jeg forstår at de formelle regelverkene rundt personvern kan være krevende å forholde seg til, spesielt for små virksomheter med begrenset erfaring og kompetanse. Sånn sett kan det være en utfordring, sier Kari Laumann, prosjektleder i Datatilsynet. 

– Men regelverket er egentlig ikke så komplisert. Mye bygger bare på sunn fornuft – for eksempel at du ikke uten videre kan bruke dataene til nye formål uten at den som eier dataen samtykker og at du må informere den det gjelder om hva dataene brukes til. Dette er for å gi brukeren forutsigbarhet og kontroll over egne data, forklarer hun. 

For å hjelpe norske bedrifter som jobber med en eller annen form for digital forbedring, fornying eller nyskaping, har Datatilsynet sammen med DigitalNorway laget en gratis veileder i personvern og GDPR-regler.

Kurset er gratis for alle, og består av lett fordøyelige moduler som man kan gå gjennom i eget tempo. Hele kurset tar bare 20-30 minutter å lese. 

– Jeg oppfordrer alle som skal ta i bruk personopplysninger til å bruke dette kurset. Det er en lettfattelig og god innføring i grunnleggende personvern, sier Laumann.

Introkurs

Personvern og innovasjon

Lær hvordan du lykkes med GDPR og behandlingsgrunnlag i innovasjonsprosjekter – på 30 minutter.

306 Moduler0% Fullført

– Hvis en tenker på personvern fra starten og tar det på alvor, kan det faktisk gi et konkurransefortrinn.

Kari Laumann, Datatilsynet

Ingen KI uten personvern

Uten skikkelig personvern er det ikke mulig å lage gode og bærekraftige digitale produkter og tjenester. Det handler om at du må være innenfor regelverket, men også at du kan vise at du ivaretar brukerne dine og bygger tillit. Derfor tenker jeg at personvern og innovasjon går hånd i hånd, sier Laumann

Hun forklarer videre at Sammenhengen mellom personvern og digital innovasjon kommer veldig godt til syne når man snakker om kunstig intelligens (KI). Nyttige, KI-baserte løsninger er nemlig ofte tuftet på å benytte seg av personopplysninger i en eller annen form. 

– For eksempel: når NAV vil lage en digital løsning som kan gjøre en prediksjon på sykefravær, må de nødvendigvis behandle sensitive opplysninger om brukere. Eller så har du en oppstartsbedrift som vil tilby målrettede, KI-baserte opplæringsverktøy for informasjonssikkerhet; de trenger for eksempel informasjon om ansattes kompetanse og læringsmetode. 

– Og hvis en tenker på personvern fra starten og tar det på alvor, kan det faktisk gi et konkurransefortrinn, gjennom at en skaper tillit blant brukerne og at eventuelle kjøpere av produktet kan stole på at det ivaretar personvernet på en god måte, legger hun til.

Derfor er god personvernkompetanse essensielt for å komme i mål med fungerende, skalerbare løsninger som folk har tillit til.

– Både KI og personvern er temaer som går på tvers av absolutt alle sektorer i både næringslivet og det offentlige: utdanning, helse, varehandel, transport og så videre. Selv innen tungindustrien, som tradisjonelt ikke håndterer personopplysninger, kommer det i spill i forbindelse med behandling av data om ansatte, for eksempel ved flåtestyring.

Regulatorisk sandkasse skal hjelpe bedrifter

Digital innovasjon går raskt, og kunstig intelligens når stadig nye milepæler når det gjelder å bruke data til å skape effektive og bærekraftige digitale løsninger. 

Derfor har Datatilsynet også lansert regulatorisk sandkasse for personvern og kunstig intelligens. Laumann forklarer hvordan sandkassen fungerer: 

– Det går ut på at vi i Datatilsynet jobber sammen med noen utvalgte virksomheter som driver med utvikling av kunstig intelligens. Sammen utforsker vi konkrete utfordringer deltakerne har som oppstår i møtet mellom med personvernregler og kunstig intelligens. Med disse partnerne utarbeider vi konkrete eksempler – og tilhørende vurderinger – som andre kan nyte godt av, sier hun, og kommer med et eksempel: 

– Et av de grunnleggende kravene innen personvern er kravet om transparens, altså at brukerne skal forstå hva dataene brukes til. Men hva betyr det?  Nøyaktig hva må slik informasjon inneholde? Og på hvilken måte informerer man om det? Et annet prinsipp er det om rettferdighet. Hvordan ser en rettferdig algoritme ut? 

Ved å gå gjennom disse problemstillingene sammen med innovative partnere, vil den regulatoriske sandkassen gjøre at andre aktører slipper å starte på bar bakke når de skal tolke personvernregelverket. 

– Gjennom den regulatoriske sandkassen får vi diskutert disse tingene i lys av konkrete prosjekter, og på den måten komme med noen avklaringer og vurderinger andre bedrifter kan bruke i sine egne prosesser. Det finnes ikke fasitsvar her, og vurderinger må gjøres forskjellig fra prosjekt til prosjekt, men målet her er altså å vise til konkrete eksempler som kan fungere som referansepunkt. 

Den regulatoriske sandkassen har i første omgang tatt for seg fire ulike prosjekter, anført av alt fra små oppstartsbedrifter til store offentlige organer. I disse dager lyser Datatilsynet ut invitasjoner til den neste runden – der er søknadsfristen 15. september

– Så langt har det vært veldig nyttig og interessant! Det har blitt noen tøffe diskusjoner, og det er ikke alltid vi er enige om alt. Men erfaringene er at både partnerne og vi går inn med åpne sinn, slik at vi får til gode og konstruktive diskusjoner, avslutter Laumann. 

Vil du lære mer om GDPR og personvern?

Introkurs

Personvern og innovasjon

Lær hvordan du lykkes med GDPR og behandlingsgrunnlag i innovasjonsprosjekter – på 30 minutter.

306 Moduler0% Fullført

Introkurs

Innføring i GDPR

Vil du lære det du trenger om GDPR på en rask og lettfattelig måte? Da er du på rett sted! Kurset er laget i samarbeid med Datatilsynet.

255 Moduler0% Fullført

Tema

Personvern og GDPR

Mest sannsynlig jobber bedriften din med personopplysninger – og da kan det være lurt å vite litt mer om hvordan du må forholde deg til disse.