workshop

Smidig prosjektledelse med egen verktøykasse

1-dags workshop: 12. april
1/2 dag workshop: 9. mai

2 samlinger inkl. utprøving av verktøy i praksis

For prosjektledere

Pris: 10 000kr

Om dette tilbudet

Dette kurset og “verktøykassen” du får, hjelper deg å jobbe mer smidig med prosjekter i et arbeidsliv i stadig endring. Det å jobbe systematisk med prosjekter gjennom bl.a. “prøving og feiling” og tverrfaglig sammensatte team, kan redusere usikkerheter og sikre bedre måloppnåelse og resultater.

Jobb mer smidig med prosjekter

Eksisterende verktøy for prosjektledelse er gjerne forankret i en forretningslogikk som baserer seg på høy grad av forutsigbarhet og kontroll, tydelige definerte milepæler og mål, forhåndsbestemte budsjetter og ressurser. De omstillingene norske virksomheter står overfor knyttet til, feks på grønn omstilling, er preget av usikkerhet og krever en annen form for prosjektgjennomføring og prosjektledelse enn det som tradisjonelt har vært praksis.

DigitalNorway og OsloMet har derfor utviklet dette tilbudet for å styrke prosjektledere som vil jobbe på nye måter med virksomhetens utfordringer.

illustrasjon av mann ved skrivebord

Hvem, hva, når?

MÅLGRUPPE
Prosjektledere i offentlig og privat sektor

INNHOLD

  • 1-dags workshop
  • Utprøving av verktøykasse i egen virksomhet
  • 1/2-dags workshop

TIDSPUNKT
Dag 1: 12. april kl.09.20-15.30
Dag 2: 9. mai kl.09.00-12.00

STED
Fysisk kurs hos Digital Norway, Rebel Universitetsgata 2, Oslo

Om programmet og læringsløpet

Workshop dag 1

  • Hvorfor er smidige tilnærminger og tankesett viktig i en ny økonomi hvor digitale teknologier, bærekraft og sirkulæritet er drivkrefter for verdiskaping og forretningsutvikling?
  • Hvilke typer prosjekter er smidige tilnærminger spesielt egnet?
  • Hvilke kjente utfordringer kan smidige tilnærminger medføre i etablert arbeidspraksis, og hvordan overkomme utfordringene?
  • Gjennomgang av verktøy for smidig prosjektledelse

I workshopen vil det være korte faglige presentasjoner, felles diskusjoner og refleksjoner med andre deltakere og eksperter, og korte caseoppgaver knyttet til relevante problemstillinger fra egen virksomhet.

Mellom workshopene skal du prøve ut prinsipper og verktøy for smidig prosjektledelse i egen virksomhet.

Workshop dag 2

  • Presentasjoner av prosjekterfaringer fra egen virksomhet
  • Refleksjoner og læring med andre deltakere og eksperter basert på erfaringer
  • Tips om hvordan du kan etablere smidige prinsipper og smidig prosjektledelse i egen virksomhet.

I workshopen vil det være korte faglige presentasjoner, men fokus er på erfaringsutveksling og hvordan smidig prosjektledelse kan integreres i virksomhetens etablerte praksiser. 

Kurset leveres sammen med ledende aktører innenfor feltet

Annita Fjuk, Digital Norway

Annita Fjuk leder Digital Norways satsning på livslang læring. Hennes fagkompetanse er knyttet til mange års erfaring med å  implementere  smidige arbeidsformer og innovasjonsmetoder i etablerte virksomheter og med et særlig fokus på  innovasjonskultur og -ledelse.  Hun er en etterspurt foredragsholder og underviser innenfor disse temaene både i akademia og i næringslivet. 

Torgeir Skyttermoen, OsloMet

Torgeir har skrevet flere lærebøker i verdiskapende prosjektledelse, og er en etterspurt kurs- og foredragsholder i arbeids- og næringslivet. Han er faglig leder for School of Management ved OsloMet. I 2012 fikk han Kunnskapsdepartementets utdanningskvalitetspris for sitt glødende engasjement for undervisning og formidlingsevne.

påmelding

Kjøp plass og meld deg på her!

Enkeltbruker – kr. 10.000,-

Workshop for prosjektledere den 12. april kl.09.20-15.30 og 9. mai kl.09.00-12.00

Bedrift

Gi de ansatte et kunnskapsløft innen smidig prosjektledelse. Ta kontakt, så setter vi sammen en pakke og pris basert på antall deltagere.

Har du spørsmål? Ta kontakt med Annita Fjuk.