læringsreise

Cybersikkerhet

Som medlem av Finansforbundet er du invitert til gratis læringsreise i cybersikkerhet

Kriminelle finner stadig nye metoder for å angripe deg og din bedrift. Sett sikkerhet på agendaen, og sørg for at dere på best mulig måte beskytter dere mot cyberkriminalitet!

Det er ikke et spørsmål om hvis, men et spørsmål om når. Alle kan bli utsatt for cyberkriminalitet, både små og store bedrifter, offentlige og private, og ikke minst privatpersoner.

Få med deg resten av organisasjonen

For å få best mulig effekt av denne læringsreisen oppfordrer vi deg til å sørge for at så mange som mulig i organisasjonen tar del i læringsreisen.

TIPS: Send linken til påmelding videre til andre i organisasjonen, og arranger en «sikkerhetslunsj» mot slutten av læringsreisen der dere diskuterer hva dere har lært!

Cyberkriminalitet er et problem som påvirker alle nivåer i en bedrift. Det er et felles ansvar – og det starter med deg.

I denne læringsreisen lærer du om hvordan du best mulig beskytter deg mot cyberkriminalitet, hvilke metoder de kriminelle benytter seg av, og hvordan du og din organisasjon kan forberede dere på et angrep – og takle det bedre når det inntreffer.

Kursinfo

  • E-postutsendelser fra 30. august, meld deg på innen 27. august
  • Kurset er gratis, 100% nettbasert, delt opp i små moduler, og tar totalt 2,5-3 timer å gjennomføre
  • Få tilsendt 5 kursmoduler, relevante artikler og tilgang til webinar

Hvem er kurset for, og hva lærer du?

Kurset passer for alle, uansett forkunnskaper. Kursmaterialet finner du i vår kursportal, og i tillegg til å få tilsendt tilgang til kursmoduler på e-post, sender vi deg relevante artikler og holder ekspertwebinar der du kan spørre om det du måtte lure på.

Du får en grunnleggende innføring i cybersikkerhet. Du vil blant annet bli kjent med forskjellige former for trusler og hva du kan gjøre for å beskytte deg, lære om trusselaktørene og få tips til gode rutiner og forholdsregler.

Hvordan er læringsreisen bygget opp?

100% fleksibelt: Læringsreisen gir en grunnleggende innføring i cybersikkerhet, går over to uker, og er satt opp slik at du kan ta de ulike delene når det måtte passe deg. Du kan selv velge om du vil være med på webinaret i det det avholdes, eller om du ønsker å se det via link til opptak som sendes ut i ettertid.

📩 100% nettbasert: Kursmaterialet ligger i vår kursportal. Vi sender deg e-poster som tar deg inn i ulike moduler av vår Veiviser i sikkerhet. Veivisere er praktiske guider som tar deg steg for steg gjennom et tema. Du kan når som helst gå ut av veiviseren, og fortsette læringen på et senere tidspunkt.

💻 Lær fra eksperter: Underveis i læringsreisen setter vi opp et webinar der du hører fra eksperter innen cybersikkerhet, kan stille spørsmål til ekspertene, og der du får konkrete tips til hvordan du kan arbeide på best mulig måte for å forhindre og å takle angrep. I tillegg sender vi ut artikler om temaet som går mer i dybden på ulike problemstillinger.

Om DigitalNorway

DigitalNorway er en non-profit virksomhet startet i 2017 av flere norske næringslivsaktører med støtte fra offentlig sektor. Vi jobber med å sikre arbeidstakere og virksomheter i Norge tilgang til kunnskap og nettverk de trenger i en digital verden.

Dette gjør vi gjennom å tilby gratis kurs, guider, læringsreiser og webinarer. DigitalNorway driver også frem større samarbeidsprosjekter innen deling av data som bidrar til digitaliseringen av norsk næringsliv.

Påmelding

Jeg vil delta!

Få en grunnleggende innføring i cybersikkerhet, bli kjent med forskjellige former for trusler og hva du kan gjøre for å beskytte deg, og få tips til gode rutiner og forholdsregler. Kurset er gratis for deg som er medlem av Finansforbundet. Meld deg på innen 27. august for å delta.