fysisk kurs

Kundedrevet innovasjon

I dette kurset gir vi en grundig innføring i kundedrevet innovasjonsarbeidet – slik at produktene og tjenestene dere utvikler treffer kunden og gir verdi.

Jobb smartere med innovasjon

Å skape verdi for kundene er bærebjelken i all forretningsvirksomhet. Men kundebehov endres, og nye kunder kan være kritiske å få tak i. Det å ta i bruk nye måter å jobbe med produkt- og tjenesteutvikling, gir derfor den farten og retningen du trenger i innovasjonsarbeidet.

Gjennom dette todagers kurset vil du lære å jobbe strukturert med kundedrevet innovasjon, slik at produktene og tjenestene du utvikler treffer behovet i markedet.

Vi kombinerer inspirerende forelesninger, erfaringsutveksling og nyttige gruppearbeid. Målet er å gi deg nødvendig kunnskap og ferdigheter til å jobbe med innovasjon i praksis.

Kurset har fått støtte fra Stiftelsen Teknologiformidling

Hvem passer kurset for?

Dette kurset passer for bedrifter eller klynger som ønsker å lære verktøy og metoder for å jobbe med innovasjon. Det er ingen krav til forkunnskaper. Vi anbefaler ca. 10-12 personer per kurs.

Om kurset

Kurset går over to dager fra kl. 09:00 til 16:00, pluss en kort forberedende samtale.

I forkant av kurset (1-4 uker før oppstart):
Digitalt møte med kursleder. I møtet blir vi bedre kjent med bedriften du jobber i – og du får en kort innføring i kursets forløp. Her blir du også presentert for en kort forberedende hjemmelekse til kursstart.

Dag 1:
Kundeinnsikt og problemformulering: Denne dagen jobber vi med å definere målgruppe, samt forstå målgruppen gjennom innhenting og systematisering av kundeinnsikt. Basert på innsiktsarbeidet, utarbeider vi en problemstilling som vi tar med oss inn i dag 2.

Dag 2:
Idéutvikling og forretningsmodell: Denne dagen vil vi jobbe med å finne og prioritere gode løsningsforslag til problemstillingen fra dag 1. Avslutningsvis vil vi se på hva som kreves av bedriften for å få realisert løsningsforslaget vi har kommet frem til.

Dette lærer du:

 • Hvordan samle kundeinnsikt
 • Lage gode problemstillinger som er verdt å løse  
 • Utvikle og prioritere ideer og løsninger 
 • Sette opp forretningsmodell for nye ideer 
 • Forstå hvordan du kan bruke teknologi for å skape kundeverdi

Dette får du:

 • Mulighet til å gi innspill til kursansvarlig i forkant, for optimal tilpasning og relevans av workshopene
 • Forelesninger, erfaringsutveksling og gruppearbeid
 • Presentasjoner, metoder og praktiske verktøy så du enklere kan komme igang med arbeidet i egen bedrift
 • Nettverk av støttespillere til å bistå deg etter kurset
 • Kursbevis
 • Kurset koster kr. 50.000,- per bedrift (to dager) inkludert to kursledere, lunsj og forfriskninger.

Har du spørsmål eller vil booke et kurs?