– En perfekt kombinasjon av teori og praksis

For første gang har Handelshøyskolen BI, i samarbeid med DigitalNorway, utviklet et videreutdanningsprogram i digitalt endringsarbeid for små og mellomstore bedrifter.

– Det har vært et kjempemorsomt prosjekt, og veldig annerledes enn å sette sammen et tradisjonelt kurstilbud, forteller førstelektor Ragnvald Sannes ved Institutt for strategi og entreprenørskap ved Handelshøyskolen BI.

Sammen med DigitalNorway og Lørn har BI laget videreutdanningsprogrammet Digitalt endringsarbeid for små og mellomstore bedrifter. Programmet består av fem kurs på i alt 15 studiepoeng, og er hovedsakelig rettet mot ledere i små og mellomstore bedrifter. Kursene kan også tas enkeltvis.

Kursene kjøres i dette øyeblikk som en pilot i samarbeid med utvalgte næringsklynger. Om testingen går som planlagt er det stor sannsynlighet at du vil se kursene listet opp under BIs studietilbud allerede til høsten.

Nysjgerrig på fagene? Se beskrivelse av kursinnhold her. NB! Påmelding via denne siden er kun for næringsklynger som inngår i pilotsamarbeidet.

– Det er mange kurs på BI innenfor digitalisering, men ingen rettet mot SMB-segmentet – før nå, forklarer Sannes.

Umiddelbar verdi

For å lage et relevant kurs har DigitalNorway og BI samarbeidet tett for å hente inn informasjon om hvilken type kompetanse det er behov for, og hva ledere i små og mellomstore bedrifter har behov for å lære for å være attraktive og konkurransedyktige overfor kunder og forretningspartnere.

I en travel hverdag er det ikke bestandig enkelt å ta seg tid til å drive med kompetanseutvikling. Desto viktigere har det vært å lage en tilrettelagt kurspakke som gir umiddelbar merverdi for de som deltar og for deres bedrift.

– Istedenfor å bare lage et kurs og tilby det, startet vi med et innsiktsarbeid for å finne ut hvilke reelle utfordringer disse bedriftene har innenfor digitalisering og endringsarbeid, forklarer Sannes.

– Vi har forsøkt å etterstrebe det vi selv vil lære andre, nemlig å få tilbakemeldinger og gjøre små endringer underveis for å gjøre kursene enda bedre. Det er sånn en innovasjonsprosess skal foregå, utdyper Annita Fjuk, ansvarlig for samarbeid mellom næringsliv og akademia i DigitalNorway.

Annita Fjuk, ansvarlig for samarbeid mellom næringsliv og akademia i DigitalNorway. Foto: Johnny Vaet Nordskog / NewsLab

Alle verktøy samlet

Hun synes samarbeidet med BI har vært et perfekt eksempel på hvordan DigitalNorway kan jobbe med en utdanningsinstitusjon for å skape et relevant og attraktivt kompetansetilbud for norske bedrifter.

– Vi har jobbet som et likeverdig team for å få kursene på plass. Det har vært et inspirerende, lærerikt og morsomt samarbeid der vi har utfordret hverandre og utfylt hverandres kompetanse på en avgjørende måte og til det beste for kursdeltakerne. Vi i DigitalNorway har vært praksisorienterte, mens BI har tatt hånd om teorien. En perfekt kombinasjon, sier hun.

En av utfordringene som ble tydelig i løpet av forarbeidet med utdanningsprogrammet, var at mange bedriftsledere har problemer med å finne riktig verktøy og få systemene sine til å henge sammen på en god måte. 

Derfor har BI og DigitalNorway sammen laget en digital verktøykasse

– Ikke alle fremgangsmåtene og teknikkene var like godt beskrevet i læreboka brukt som pensum i innovasjonsemnet. Derfor bestemte vi oss for å ta utgangspunkt i essensen i boka og utvikle praksis-orienterte verktøy, forklarer Sannes.

Sammen med designbyrået Designit plukket de ut relevante teknikker og metoder for de ulike innovasjonsfasene og laget beskrivelser som tar brukeren gjennom alt fra idéarbeid til å sette opp en forretningsplan.

– Målet er å gi innsikt og vise at det ikke er så vanskelig å prøve ut en del ting.

Rett fra teori til action

Verktøykassa er tilgjengelig for alle, uavhengig om du deltar på kurs, og skal gjøre det enklere å komme i gang med digitaliseringen.

– Verktøykassa skal være en sømløs link mellom teori og praksis for å komme i gang. Jeg er overbevist om at dette er en viktig måte å designe videreutdanningskurs på, fordi det gir en umiddelbar verdi til det du gjør i bedriften hvor du jobber. Det er kort vei mellom teori og action, forteller Fjuk.

– Å lage verktøykassa var kjempemoro. Vi i BI sitter på fagstoff og har verktøy vi bruker i undervisningssammenheng. Sammen med erfaringene til DigitalNorway og Designit er det blitt en unik verktøykasse. Den viser hva vi får til når vi jobber på tvers med ulik ekspertise, sier Ragnvald Sannes.

Disse emnene inngår i videreutdanningen:

  • Finne digitale initiativ

Kurset gjør deltakerne i stand til å forstå hvordan digital teknologi kan påvirke egen forretningspraksis, å kategorisere ulike digitale initiativ, å beskrive muligheter og utfordringer for digitalisering i egen virksomhet, og å ta i bruk enkle teknologiske verktøy.

  • Organisere for digital innovasjon

Dette emnet gir deg deg kjennskap til prinsippene for «smart og smidig» organisering, kjennskap til ulike eksempler og caser for aktørorienterte organisasjoner, og egenskaper ved teambasert organisering og ledelse.

  • Digitale endringer

Emne som gir deg innsikt i mennesker og teknologi, og hvordan vi reagerer på endringer. Du får kjennskap til ulike teorier for endringsledelse og innsikt i hvordan du kan legge til rette for digitale endringer.

  • Digital strategi for SMB

Dette emnet gir deg kunnskap om viktige, strategiske beslutninger og ulike forretningsmodeller. Du lærer om strategiske kart og hvordan du bruker det, og får kjennskap til ulike styringsmodeller for digitale endringer

  • Digital innovasjon

I dette kurset får du en innføring i metodikken “Innovatørens metode”, som er et rammeverk for å utvikle digitale prosesser og tjenester. Du vil også lære hvordan du kan designe en digital løsning på 1-2-3 gjennom en oppgave der du kan designe en mock-up til en løsning.