DigitalNorway bidrar til kompetanseløft for industri-Norge

Helge Dahl-Jørgensen

Sammen med Aker ASA og Cognite har DigitalNorway utviklet Industrial Digital Academy, et åpent og gratis kompetansehevingsprogram for industrielle næringer. Målet er å sikre ny digital kompetanse for en hardt rammet industri.

Norske næringer står midt i en krevende tid og behovet er stort for et kompetanseløft innen digitale ferdigheter. DigitalNorway jobber derfor tett med de største aktørene i norsk næringsliv for å utvikle kompetanseprogrammer som treffer der behovet er størst.

– Samarbeidet med Aker og Cognite om Industrial Digital Academy bygger på vårt felles ansvar og interesse av at arbeidsstyrkene i Norges industrielle næringer får tilgang til ny og relevant digital kompetanse, som blir helt avgjørende for et fremtidsrettet norsk næringsliv . Vi håper flest mulig bedrifter vil bli med på et digitalt kunnskapsløft, sier Helge Dahl-Jørgensen i DigitalNorway.

For databrukere i industrien

Industrial Digital Acadamy (IDA) er utviklet for dagens og fremtidens databrukere i industrien, de som trenger mer kompetanse og praktisk erfaring med bruk av industrielle data. Kompetanseprogrammet er en kombinasjon av selvstudier og fasiliterte workshops som dekker alt fra grunnleggende ferdigheter, til mer avansert innhold og praktisk trening i bruk av industrielle data til analyse og datavisualisering.

DigitalNorway bidrar med relevante kursmoduler til selvstudiet. Kursene består av introduksjoner til viktige temaer og teknologiområder som er nødvendig for å kunne skape verdi gjennom bruk av data.

Cognite bidrar med fasiliterte webinarserier hvor deltagere går dypere i tematikker og blant annet jobber praktisk med industrielle data og visualiseringsløsninger. Kursene bruker Cognite sin industrielle plattform for tilgang til rellee industrielle data. Cognite administrerer også læringsportalen IDA der deltagere vil finne kurs og kan melde seg på webinar-serier og praktisk trening.

Norske bedrifter kan registrere seg via IndustrialDigitalAcademy.com og deretter tilby nettbaserte kurs gratis til sine permitterte og ansatte. Kursene tilbys på ulike nivåer og har ulike forløp, tilpasset kompetansenivå.