Digitale Veivisere: KUlt med kontroll

FULL CTRL: Marthe Bogstad har fått et heldigitalt fjøs der Tines Kukontrollen lar henne analysere alle avvik og melkekvalitet – ku for ku. Foto: Marthe Bogstad

Tines «Kukontrollen» sørger for at norske bønder leverer verdens kanskje fineste melk, takket være deres systematiske jobbing, TINEs forskning og digitalisering. Før var det post-it lapper i baklomma som var det gjeldende på gården til odelsjenta Marthe Bogstad.

På Kløfta utenfor Oslo ligger Randby gård. Her har Marthe Bogstad nettopp vært i fjøset og sett til de 45 melkekyrne sine. I tillegg til kyr har hun 100 okser. Alt i fjøset er tatt over av roboter. Marthe tok over gården da hun var 24 år og har investert ti millioner kroner i sitt robotiserte fjøs. Hun forteller at hun er avhengig av de digitale mulighetene Kukontrollen gir henne.

– I appen kan jeg se alle avvik og har full kontroll på kvaliteten på mjølka.

-Når ei ku er syk, kan jeg for eksempel se det på kvaliteten på mjølka. Da må kanskje fôret endres. Det har jeg også mulighet for å følge opp i kukontrollen, legger hun til.

Kukontrollen i seg selv er ikke noe nytt. Systemet som skal kvalitetssikre melka til Tine har blitt brukt i 120 år allerede. Men det er først nå bøndene har fått et digitalt system der alle tall og fakta kan plottes rett inn og lagres. Det startet med en nettside, og i februar i år kom appen som skal gjøre bøndenes jobb enda enklere. 1600 har tatt i bruk appen. 8000 har basisversjonen av Kukontrollen og 1900 bruker plussvarianten som koster penger og tilbyr «avansert beslutningsstøtte på strategisk og operasjonelt nivå».

STYRER KYR: Marthe Bogstad får opp 8 analysetall på melken.

Avling og kalving

Den unge bonden har også oversikt på hvilke kyr som er brunstige, inseminerte, drektige og tidspunktene det blir kalving. I tillegg til alle detaljer rundt melka som leveres.

-Jeg kan se på detaljer for hver eneste levering mjølkebilen gjør.

Mengden, bakterietall, protein, fett, urinstoff.., ramser hun opp.

-Jeg får opp åtte analysetall på melka. Det gir meg veldig god kontroll. Jeg synes det er gøy å se kurvene som viser hvor mye melk jeg har levert. Hvis jeg har levert mindre en periode, kan jeg gjøre endringer som gir bedre produksjon.

Da hun var med moren sin i fjøset som liten, var det penn og post it lapper i baklomma som gjaldt.

-Det tok mer tid, ja! Med appen kan jeg gå inn på den kua jeg lurer på og få opp helsekortet hennes med en gang.

Det svakeste leddet

En av kyrne til Marthe er syk nå. Veterinæren og mannen hennes er på plass i fjøset.

-Kukontrollens plussabonnement har oversikt over hvilket dyr Tine mener bør sjaltes ut. Det er lettere for meg å ta de vurderingene når Kukontrollen stemmer overens med min oppfatning. Det skal lønne seg å produsere mat.

På sikt ønsker Marthe seg en app som kan scanne øremerkingen til kuene, slik at det går enda fortere å få opp dataene hun trenger.

-Og det er viktig at alle melkebønder bruker Kukontrollen. Hvis ikke blir ikke sammenligningsgrunnlaget riktig.

Marthe avbryter seg selv.

-Nå kom mannen min inn her. Den syke kua er nok død nå.

PÅKOBLEDE GÅRDER: 8000 har basisversjonen av Kukontrollen og 1900 bruker plussvarianten.

Råbra råstoff

Mette Øyen Roald er direktør for radikal innovasjon hos Tine og jobber på spreng med å videreutvikle potensialet som ligger i Kukontrollen.

-Både Tine og norske bønder har vært dyktige og strukturerte i mange tiår. Alt om hver ku er blitt registrert fra før de blir født. Hvordan de har hatt det i magen til mor, hva de spiser og hvilke medisiner de får.

Alle dataene påvirker kvaliteten på melken. Melkeråstoffet Tine får fra norske bønder er «superbra», takket være dokumentasjonen og oppfølgingen, forteller Roald.

-Jeg synes det er så kult og proaktivt at vi i Norge har fått til dette. Tenk hvordan vi kan bruke denne kunnskapen og systemene i andre sammenhenger. Dette kan bli stort og gjøre verden til et litt bedre sted å være.

Got Milk?

Roald ser for seg samarbeidsprosjekter og erfaringsdeling med nettverket rundt DigitalNorway. Med digitaliseringen av dataene Kukontrollen gir, er det lettere å forske på Norges kyr og melken de produserer.

-Dette er blitt gjort også før digitaliseringen, men da registreringen manuell. Det gikk tregere og det var lettere å gjøre feil. Med skyløsningene vi har nå, er alt systematisert og mer fleksibelt.

Andre land har ikke de samme systemene som Norge. Likevel er Roald trygg på at hun kan si: «TINEs melkebønder leverer kanskje verdens fineste melk.»

-Vi pleier å si kanskje, men det er bare fordi de vi sammenligner oss med ikke har den samme dokumentasjonen som oss.