Digitale tvillinger og bærekraft: Dobbel gevinst med gjenbruk av data

Skip på hav med digital modell satt inn ved siden av

Hvor ligger mulighetene og utfordringene knyttet til samspillet mellom forskningsdata og næringsutvikling i industrien, spisset mot digitale tvillinger og bærekraft? Meld deg på webinar 15. februar kl. 11.00-12.00.

I forbindelse med et pågående utvalgsarbeid med fokus på deling og gjenbruk av forskningsdata, som ledes av Forskningsrådet på vegne av Kunnskapsdepartementet, inviterer DigitalNorway til webinar 15. februar fra kl. 11.00 til 12.00 sammen med SINTEF, Universitetet i Oslo og Oslo Science City.

Agenda

 • Intro ved Oslo Science City, Christine Wergeland Sørbye
 • Om utvalgsarbeidet ved utvalgsleder Magnus Aaronsen, UiO
 • Panelsamtale ledet av Liv Dingsør, DigitalNorway
 • Panelister:
  • Morten Dæhlen, senterleder, dScience, UiO
  • Morten Dalsmo, konserndirektør, SINTEF Digital
  • Bart Hendriks, Equinor
  • Shane McArdle, Kongsberg
 • Praktisk info om innspill til utvalget med sekretariatsleder Siri Lader Bruhn fra Forskningsrådet

– Regjeringen ønsker at resultatene fra forskning som er finansiert av skattepenger skal være tilgjengelige for alle. Uavklarte spørsmål om rettigheter og lisenser står ofte i veien for dette. Derfor er det satt ned et utvalg som skal utrede spørsmål om rettigheter og lisenser for gjenbruk av forskningsdata, skriver Regjeringen om utvalgsarbeidet.

– De siste årene har vi gjort kvantesprang i arbeidet med åpen tilgang til publikasjoner. Jeg tror at det ligger et kjempepotensial i god håndtering og deling av data fra forskningen, både for forskningen selv og for verdiskaping basert på slike data. Jeg er opptatt av at forskningsdata er offentlige data som skal komme hele samfunnet til nytte, og ikke bare forskningen selv. Derfor ønsker vi en gjennomgang av sentrale spørsmål knyttet til deling av forskningsdata, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H).