Dette bør du vite om data i 2021

Blir du stresset eller kvier deg for å bidra i samtaler om data? Kunnskapskuren er nærmere enn du tror – og helt gratis.

– Konsekvensen av å ikke henge med på hva det snakkes om i dagens digitaliserte verden, kan være forskjellen på suksess og fiasko, sier Liv Dingsør, daglig leder i DigitalNorway.

Enten du deltar i ledergrupper, styreverv, gründervirksomhet, vanlige jobbmøter eller samtaler på fritiden, ligger det verdifull kunnskap i å vite hvordan man omgjør data til verdi.

Data som brobygger

Alle bedrifter besitter masse data, men å vite hvordan de bør brukes best mulig, kan være utfordrende. Bare det å forstå sentrale ord og uttrykk i dataens verden, slik at man lettere kan bestille ønskede IT-tjenester, er av stor nytteverdi.

Et smart sted å starte kan være den pedagogiske kunnskapsveiviseren «Fra data til verdi» som DigitalNorway har utviklet til gratis benyttelse for alle.

DigitalNorway har som formål å tilfredsstille det økende kunnskapsbehovet mange kjenner på. Dette skjer gjennom å tilby gratis kompetanseinnhold og digitale møteplasser tilpasset ledere og medarbeidere i små- og mellomstore bedrifter (SMB) i alle bransjer.

– Vi mener det er avgjørende for norsk næringsliv at bedriftene og menneskene der skal kunne ta del i den digitale utviklingen og datadrevne økonomien, sier Dingsør.

Daglig leder Liv Dingsør i DigitalNorway. Foto: Johnny Vaet Nordskog / NewsLab

Teknologiklynge høster resultater

På Sørlandet har over hundre bedrifter og akademiske institusjoner samlet seg i en næringslivsklynge, kalt GCE NODE (Global Center of Expertise). Selskapene leverer teknologi, produkter og tjenester til energi- og maritim næring globalt– en næring der nye, bærekraftige løsninger og grønn omstilling står sentralt.

I Kristiansand sitter Jan Helge Viste på hjemmekontoret. Sivilingeniøren leder arbeidet med digitalisering og forretningsutvikling i GCE NODE. Han mener at en grunnleggende kompetanse innen data blir stadig viktigere for å møte dagens – og fremtidens – utfordringer.

– Dette er en bransje som har hatt det tøft nå, der oljeprisfall faktisk er mer dramatisk enn korona, påpeker Viste, og legger til:

– Disse utfordringene krever at våre medlemsbedrifter ser på nye markeder og nye måter å bruke teknologi på.

Jan Helge Viste leder arbeidet med digitalisering og forretningsutvikling i GCE NODE. Næringslivsklyngen på Sørlandet har nylig gjennomført data-veiviseren til DigitalNorway som et ledd i sin utviklings- og kompetansestrategi. Foto: Arne Roger Janse


Pedagogisk og gratis e-læring

Teknologiklyngen med tyngdepunkt i Agder, består av kjente servicebedrifter innen olje- og gassnæringen som MacGregor, MHWirth og National Oilwell Varco. Forretningsområder som havvind, oppdrettsanlegg til havs, fortøyningsløsninger og gruvedrift på havbunnen er også representert.

Smarte samarbeid på tvers skal bidra til å sikre økt konkurransekraft:

– Bruk av data er aktuelt hos alle. Det å høste gevinster av de dataene bedriftene besitter, bidrar til å øke konkurransekraften gjennom digitalisering. Vi ser på data som den viktigste komponenten i en vellykket utvikling av forretningsmuligheter, sier Jan Helge Viste.

– Men det er stadig behov for mer kompetanse om vi skal lykkes med å bruke data for å skape verdi. For å bøte på dette, tok vi i bruk data-veiviseren til DigitalNorway som opplevdes som en pedagogisk og gratis e-læring av høy kvalitet, legger han til.

Veiviser: Fra data til verdi

  • Egner seg både til læring og forståelse for enkeltpersoner og til samlinger for idéprosesser for bedrifter
  • Gir en grunnkompetanse på data og bruk av data
  • Bidrar til å skape en felles kompetanseplattform i en gruppe
  • Tar en til to timer å gjennomføre
  • Pedagogisk utformet, enkel å følge

Fra datastøttet til datadrevet

Nylig gjennomførte 18 deltagere fra fem medlemsbedrifter veiviseren «fra data til verdi», og deltok deretter på fire digitale samlinger for å lære av hverandre, diskutere gjennomførbare ideer og løse reelle utfordringer.

Deltagerne var alt fra folk som i liten grad er kjent med data og til en doktorand innen kunstig intelligens. Veiviseren ble felles kunnskapsbase på tvers av profesjoner og roller.

– Tilbakemeldingene var udelt positive. Alle vet nå mer om hvordan gå frem for å få verdi av data. Det gjør oss tryggere og mer kreative på veien mot å oppnå det vi ønsker. Prosessen gjorde noe stort og ullent, enklere og mer konkret, forteller Viste.

– Tiden fremover krever en ny tankegang, kunnskap og innovasjon. Vi må gå fra å være datastøttet til datadrevet. Det å skaffe seg litt bedre peiling er en god start.

Innovasjon med data som ressurs

Data er et viktig fundament for teknologi og digitalisering. I DigitalNorway er de overbevist om at økt forståelse og bedre grunnkompetanse på data vil gjøre det lettere å jobbe smartere i fremtiden, både i næringslivet og i samfunnet generelt.

– Et bra sted å starte er å liste opp hvilke utfordringer som ønskes løst, for så å se om data kan brukes til å løse disse, sier Liv Dingsør i DigitalNorway.

– Ting skjer i et rasende tempo om dagen, og mye handler om nye teknologier og måtene vi benytter disse på. Det vil være avgjørende for innovasjon og konkurransekraft at vi klarer å ta i bruk data på en smart måte, poengterer hun.

Veiviser

Fra data til verdi

Lær om data og hvordan data gir oss nye innsikter og nye måter å jobbe på.

606 Moduler0% Fullført

Gratis kunnskapsguide i verktøykassen

DigitalNorway ble etablert i 2017 av en rekke store, kjente næringslivsaktører, og eies nå av DNB, Telenor, Equinor, KONGSBERG, DNV, Posten, Bane NOR, Sintef, Statnett, Ruter og Gard. I tillegg er sterke offentlige aktører med som strategiske medlemmer; KMD, Statens Vegvesen og UNIT.

Virksomheten har utviklet digitale kurs og kompetanseprogram sammen med noen av de fremste fagmiljøene i norsk næringsliv og akademia, og en rekke gratis kunnskapsveivisere.

– Vi har laget noen praktiske verktøy som steg for steg gjør det enklere for deg å henge med. Våre veivisere er en tilgjengelig, pedagogisk innføring som vil hjelpe bedrifter og ansatte med å løse utfordringer i en digital hverdag, sier Liv Dingsør