Dette blir byens nye, grønne bydel

Kræmer Brygge har vært et av Tromsøs byutviklingsprosjekt i over 20 år – og skal fortsatt være det i mange år framover. De legger sin ære i å utvikle bærekraftige bydeler, forteller administrerende direktør Petter Daae.

Vi møter Petter i et av de gamle byggene som fortsatt står igjen på det store Kræmer-området, og som nå nesten omringet av nye, grønne bygg.

– Kræmer Brygge er et enormt byggeprosjekt, som har vært pågående i mange år. Omreguleringen av området begynte allerede på 90-tallet, så her har det skjedd stor utvikling, forteller Petter, mens han viser fram bilder av «gamle Kræmer» i Tromsø.

– Tidligere var det tungindustri her – nå er det utviklet til moderne næring og et boligområde, forklarer Petter.

Bolyst og bærekraftige bydeler

Gjennom en årelang prosess med Tromsø kommune har konseptet «Midt-byen» blitt til, der man skal kunne bo, jobbe og finne alt man trenger innenfor gangavstand.

– Utvikling av bydeler der det er godt å bo og leve er bærekraftig i seg selv. Med gode fasiliteter innenfor både handel, helse og næringsliv i gangavstand, skal Kræmer Brygge bli en urban bydel med alle tilbud: både jobb, hjem og rekreasjonsområder, sier Petter.

De siste femten årene er området endret – nesten til det ugjenkjennelige. Der det tidligere var kaianlegg for mottak av fiskebåter, er det nå boligblokker og topp moderne næringsbygg, bygget mest mulig bærekraftig etter sin tid. Byggene har energiklasse A, og vil ved ferdigstillelse i 2023 kvalifisere for miljøsertifiseringen BREEAM Excellent.

Omstilling for by og selskap

– Når vi ser på finansiering av denne typen prosjekter, må vi også vurdere hvor bærekraftig både planene og utbygger her. Når vi ser på Kræmer Brygge som eksempel, er det ganske enkelt å sjekke av. De bruker både materiell og maskiner som oppfyller de tekniske kravene – men de er også opptatt av den sosiale delen av bærekraft. Det gjør det utrolig spennende for oss å få være samarbeidspartner, forteller Ørjan Nygård, senior bedriftsrådgiver i SpareBank 1 Nord-Norge.

Å lage bærekraftige bygg i Nord-Norge er både utfordrende og spennende.

– Da reguleringsplanen for Kræmer Brygge ble startet opp på 90-tallet, tror jeg ikke engang ordet «bærekraft» var funnet opp. Men også da var vi opptatt av å omstille området fra industri til annen næring og boliger. Sammen med kommunen har vi tatt store grep, og har et felles mål om å lage en grønn bydel der man både kan bo og jobbe, forteller Petter.

Resirkulerer og bygger fleksibelt

Å lage nye ting – uansett om det er bygg, klær eller båter, er ressurskrevende. Det har eiendomsselskapet med seg i alle prosjektplaner.

– Bare det å bestemme seg for å lage noe, krever at vi vurderer nøye hva vi skal gjøre med det gamle. Er det best å bygge om, eller rive? Er det noe vi kan gjenbruke, og hvordan kan det best resirkuleres, sier Petter.

– Alle nybygg skal være fleksible for framtida, slik at de enkelt kan bygges om og tilpasses til nye behov som møter oss i framtiden. Der man i gamle bygg for eksempel finner utfordrende takhøyder, mange bærevegger og ufleksible ventilasjonsløsninger, legger vi i alle nye bygg opp til at man enkelt kan tilpasse bygget til ny bruk. Dermed skal vi unngå å rive og bygge helt nytt for ofte, sier Petter.

Myndighetene stiller strengere krav

Eiendomsbransjen møter stadig nye krav fra myndighetene, som skal gjøre bransjen mer bærekraftig.

– Både vi som finansierer, og næringen selv, er helt nødt til å jobbe mot BREEAM-sertifiseringer, energiklasser, renoveringstiltak og taksonomi – i tillegg til hva klimaendringer gir oss av rent fysiske utfordringer. Vi vet for eksempel at vi kommer til å få mer flom, høyere havnivå og mer skredutsatte områder som følge av klimaendringer, sier Christian Overvaag, banksjef for Bedriftsmarked Eiendom.

Han forteller at også banken vil måtte stille strengere krav til finansiering i framtiden.

– De som ikke har gode svar på hvordan de jobber med bærekraft, kommer til å få trøbbel med å finansiere sine løsninger framover. Jeg vet at det kan være utfordrende, og det er derfor vi ønsker å bidra – for eksempel gjennom kurs og kompetanse til alle næringer i landsdelen, forteller Christian.

Kræmer Eiendom ser fram til å finne stadig nye måter å utvikle byen i ei grønnere retning.

– Eiendomsutvikling handler mye om å tilrettelegge for at de som skal bruke byggene også kan ta bærekraftige valg, og utvikle seg i en grønn retning. En boligblokk må for eksempel ha grønne løsninger, for at forbrukeren til syvende og sist skal kunne ta grønne valg i forbindelse med for eksempel oppvarming. Jeg ser positivt på at myndighetene stiller strengere krav til bransjen – det tror jeg vil gi oss mange nye, innovative løsninger i framtiden, sier Petter.