De jobbet hybrid lenge før pandemien. Her er deres 5 beste tips til å lykkes

GODT VANT MED HYBRID KONTORHVERDAG: HR-direktør Kristin Ruud i Kongsberg Digital.

Oppgavene avgjør hvor og hvordan de ansatte i Kongsberg Digital jobber. Her er HR-direktørens tips til hvordan du får til en hybrid arbeidshverdag.

 – Hybridmodellen har vært praksis hos oss lenge før pandemien, sier HR-direktør Kristin Ruud i Kongsberg Digital.

Bedriften jobber med å utvikle software og digitale løsninger til kunder innen maritim sektor, olje, gass og fornybar energi. De rundt 600 ansatte kommer fra 32 nasjoner, og kollegaene er spredt verden over. 

Å lykkes med en hybrid og asynkron arbeidshverdag er derfor helt avgjørende for produktivitet, vekst og utvikling i Kongsberg Digital.

Skape en læringskultur

Nå følger resten av næringslivet etter: den hybride arbeidshverdagen er i ferd med å bli normen og ikke unntaket. For mange virksomheter betyr det at de møter på helt nye utfordringer og har mye å finne ut av. Men med utfordringer kommer også muligheter.

Hvordan blir den nye, gamle arbeidshverdagen?

Skal vi vende tilbake til arbeidsplassen som om ingenting er skjedd? Bli med på webinar 22. september om vår nye, gamle arbeidshverdag.

Hva kan andre så lære av de som har tråkket opp stien allerede? Å jobbe med kultur, samt å utnytte styrkene både til kontoret og hjemmekontoret, er blant ingrediensene i suksessoppskriften, mener Ruud:

– Vi har fokusert mye på å styrke, videreutvikle og skape kultur for læring og innovasjon. Kultur og lederskap er viktig for at man skal trives og lykkes i en hybrid arbeidshverdag, sier hun.

Her er HR-direktørens tips for å få til en best mulig hybrid arbeidshverdag:

1. Fokus på oppgaven og ønsket resultat 

– Hvor og når du jobber er mindre viktig. Istedenfor har vi fokus på tydelige mål, oppgaver og ønsket resultat. Vi jobber med å dyrke læring og vekstorientert tankesett, og forsøker å bryte ned leveranser til aktiviteter, både på team- og individnivå, sier Ruud.

Oppgavens art og hvem du trenger å samarbeide med, avgjør hvilke omgivelser som er best egnet:

– Hvordan vi jobber smart og benytter fleksibiliteten vil variere fra team til team, tilpasset kunder, partnere og kolleger.

Derfor kommer det helt an på oppgavene om du bør jobbe fra kontoret eller ikke, sier Ruud:

– Er formålet å løse en oppgave gjennom samarbeid på tvers, læring og kreativ idemyldring, er det sannsynligvis effektivt å møtes på kontoret eller i et digitalt prosjektrom. Skal du dypdykke ned i et tema som krever mye konsentrasjon, kan det være best å sitte hjemme. Er du på kundemøter, kan kafeen på hjørnet være et produktivt sted å jobbe fra. I stedet for å stå en time i kø om morgenen, kan det være effektivt å starte dagen hjemme med mail og oppgaver som krever konsentrasjon, for så å reise inn på kontoret senere på dagen. 

2. Faste nyhetsbrev og god hverdagskommunikasjon

Når medarbeiderne befinner seg litt overalt, er det viktig å sørge for at alle holder seg oppdaterte, forteller Ruud:

– Da kan det være lurt å kommunisere løpende gjennom faste holdepunkter i ulike kanaler, i tillegg til god hverdagskommunikasjon. 

– Vi sender for eksempel ut et nyhetsbrev hver fredag. Det består av praktiske tips og triks, nye praksiser, fakta fra forskning og andre nyheter. I tillegg har vi globale sendinger fra lederteamet, der vi forteller hva selskapet gjør og hvor vi er på vei slik at alle er oppdaterte, samtidig som vi løfter blikket sammen. 

3. Kontoret som kreativ møteplass

Selv om det fungerer fint å jobbe hjemmefra, viser undersøkelser at en hverdag med kun digitale møter har en stor negativ effekt på læring, kreativitet, tverrfaglig samarbeid, personlig utvikling, tilhørighet og innovasjon.  

– I en hybrid hverdag spiller kontoret en viktig rolle som møteplass. Kontoret vårt skal være et hyggelig sted å komme til, et godt sted å være og et energisk sted å treffes. Omgivelsene legger til rette for ulike typer samarbeid, fordi de spiller på lag med de oppgavene som skal løses, sier Ruud.

– Vi flytter nå hovedkontoret vårt fra Asker til Lysaker, for å gjøre det lettere for både kolleger, partnere og kunder å stikke innom kontoret. Og istedenfor å redusere lokalene som følge av hybrid arbeidsform, legger vi til rette for at kontoret har god plass til å utfordre, utforske, skape, feire og inspirere.

I tillegg utformes lokalene slik at det lett kan gjøres justeringer og endringer når de ser hvordan det fysiske kontoret blir brukt fremover. 

– Vi vil ha mest mulig fleksibilitet, også i omgivelsene våre. I de nye kontorlokalene skal det i større grad være sosiale soner, prosjektrom og kreative områder slik at lokalene spiller på lag med oppgavene som skal løses, sier Ruud.

– Vi kommer til å ha laber for å utvikle og teste nye løsninger, et bibliotek hvor en kan fordype og konsentrere seg, og rom der vi kan eksperimentere og leke seg med den siste teknologien. Vi skal gjøre kontoret om til noe helt annet enn det man har hjemme.

4. Bygg en tillitsbasert kultur

– Vi vet at fleksibilitet styrker tillit og påvirker produktivitet og konkurransekraft positivt. Gjennom å se, høre og inkludere hverandre, skapes stolthet og fellesskap., sier Ruud.

– Vi jobber hele tiden med å utvikle og styrke en verdibasert kultur, og er opptatt av å dyrke mangfold og skape tilhørighet. Et viktig område for oss er å gi nyansatte en så god start i selskapet som mulig.

Det gjøres på flere ulike måter, blant annet ved å ha mentorer og «buddies» – en venn som følger opp de nyansatte tett de første ukene.

– Vi sørger for at du blir kjent med hele virksomheten, du oppfordres til å bruke det du bringer med deg inn av nye perspektiver og erfaring, og gjennom en god start forsøker å legge til rette for utforskning og utvikling.  

I Kongsberg Digital dyrkes nysgjerrighet som drivkraft, ifølge Ruud med stor tro på kraften som ligger i tillit, stolthet og fellesskap:

– Samtidig heier vi på selvstendighet og motiverer til selvledelse. En fallgruve vi er særlig oppmerksomme på ved hybrid jobbing, er rett og slett at vi jobber for mye og tar for få pauser. Vi vet vi har flinke folk som løser jobben sin på en strålende måte, men vi forsøker også å sette søkelys på hvor viktig «wellbeing» er for oss.

– En hybrid hverdag blir fort sømløs, og vi må aktivt minne våre kollegaer til også å ha et liv utenfor jobben.

5. Skap overraskelser på kontoret

Siden kontoret ikke lenger er stedet vi må gå til for å jobbe, bør kontoret være et sted vi har lyst til å være av andre grunner, sier Ruud:

– Vi tror på at kontoret skal være et godt sted å lære, utvikle seg, møtes og skape. 

– I tillegg prøver vi å by på overraskelser på kontoret, slik at du gjerne vil være der. Det kan bare være en liten ting som en is på pulten, en kaffebarista i lokalene, et foredrag du har lyst til å høre eller en som underholder når du minst venter det. Kontoret skal gi påfyll av energi og det skal være lystbetont å komme dit. 

Veiviser

Hvordan lykkes med hjemmekontor og hybrid

Verktøyene og kunnskapen du trenger for å gripe mulighetene med hybride arbeidsformer – og skape en enklere og bedre arbeidshverdag.

453 Moduler0% Fullført