De bidrar til å løse digitaliseringens største hodepine – gratis

Nasjonalt ressurssenter for deling av data

Nasjonalt ressurssenter for deling av data flytter til Datalandsbyen. Der vil de hjelpe andre med å løse «juss-floken» i datadeling.

Spør du en som jobber med digitalisering om hva som er det største hinderet for å lykkes, vil svaret veldig ofte være «jussen». Lover, forskrifter, rundskriv og EU-regler er blant de tingene som gjør det ekstra krevende å navigere seg i retning av et digitalisert samfunn.

Nasjonalt ressurssenter for deling av data har derfor bestemt at de skal flytte til den nye Datalandsbyen. Der vil Ressurssenteret bygge et fagmiljø som skal jobbe med juridiske spørsmål knyttet til datadeling og digitalisering. Dette blir et kompetansefellesskap hvor juss og datadeling kan møtes.

– Datalandsbyen vil være et sted hvor man stiller spørsmål og diskuterer problemstillinger som mange lurer på, sier leder i Nasjonalt ressurssenter for deling av data, Tone Bringedal. Hun peker på at mange av problemene som utviklere og prosjektledere klør seg i hodet over, er felles for store deler av miljøet.

– Ressurssenteret kan ta tak i spørsmål som mange stiller, eller som kan ha stor betydning for deling av data.

Dette er Datalandsbyen:

Datafabrikken vil legge til rette for å skape mer dialog om deling og bruk av data. Ofte er det vanskelig å opprette en dialog mellom tilbydere og brukere av data. I tillegg er det en utfordring at dataeiere ikke får innsikt i hvilke datasett det er etterspørsel etter.

I Datalandsbyen kan du stille spørsmål, gi tips, etterlyse data, komme med gode eksempel, diskutere og komme i kontakt med hverandre.

Sammensatte utfordringer

Blir et prosjekt stort nok, så øker sannsynligheten for å støte på komplekse juridiske problemstillinger. Omfatter det deling av data blir det ekstra krevende. Dette er en kjent erfaring for teknolog og jurist Jens Osberg Andresen som jevnlig bistår aktører med problemstillinger i skjæringspunktet mellom juss og datadeling.

– Vi ser ofte at det er gjennom diskusjoner at vi kommer til kjernen i problemstillingene. De juridiske spørsmålene ved deling av data er ofte sammensatte og kompliserte. Dette fordi de ofte inneholder en teknisk og organisatorisk dimensjon i tillegg, sier Andresen.

Senker terskelen

Derfor er Ressurssenterets inntog i Datalandsbyen et viktig steg i retning av å avklare juridiske problemstillinger. Ressurssenterets tilstedeværelse i Datalandsbyen er ment som et lavterskeltiltak for de som ønsker svar på problemstillinger knyttet til juss og datadeling. Terskelen for å delta i samtalen og stille spørsmål skal være lav.

– Våre viktigste oppgaver vil være å avklare juridisk usikkerhet, henvise til gode informasjonskilder, samt skape en møteplass hvor man kan få svar på juridiske spørsmål knyttet til juss og data, sier jurist Hermon Melles.
Hvor finner du så Ressurssenteret? Ved å besøke Datalandsbyen i datalandsbyen.norge.no og delta i forumet.

– Vi kommer til å befinne oss i kategorien «Juss og data» hvor vi vil frekventere jevnlig. Det vil også på sikt være mulig å tagge «ressurssenteret» slik at vi blir varslet om innlegg som er relevante for oppgavene vi skal løse.

Viktig for fremtiden

IT-verden blir stadig mer kompleks, også på det juridiske. Derfor er Ressurssenteret rigget til å håndtere de spørsmålene man ikke visste måtte stilles. Når Andresen tar en titt i jus-kikkerten for å sjekke ut horisonten, er det likevel én ting som er tydelig:

– EU er på ballen når det gjelder regelverk rundt deling av data, bruk av data og kunstig intelligens. Vi forventer at mange kommer til å stille spørsmål om hvilke muligheter og begrensninger dette regelverket gir. Datalandsbyen kan være en god arena for å diskutere flere av disse spørsmålene, sier Andresen.