Bli en digital pådriver i din virksomhet

I dette kompetanseprogrammet får du kunnskap og verktøy du trenger for å heve ny viktig kompetanse i det digitale arbeidslivet.

Lær om data, kunstig intelligens, smidige arbeidsformer og læringskultur

For deg som brenner for digital utvikling og læring i egen virksomhet

Program med tre fysisk kurs + digitale e-læringskurs

Kompetanseheving i bedriften

Digital Norways viktigste oppdrag er å hjelpe virksomheter med grunnleggende kompetanseheving som er viktig i dagens arbeidsliv. Den enkelte medarbeider trenger å forstå verdien av teknologi, data og smidige arbeidsmåter kan tilføre virksomheten.

Forandring kommer innenfra, sies det. Derfor er dette programmet tilrettelagt slik at noen ansatte får opplæring i nye måter å jobbe på, for igjen å lære opp sine kollegaer.

Kompetanseheving med egne digitale pådrivere

For å henge med i dagens arbeidsliv er det avgjørende at alle medarbeidere har et minimumsnivå av breddekompetanse på digitalisering.

Lav digital kompetanse er ofte til hinder for å ta i bruk data og digitale teknologier for økt verdiskapning. Dette vil Digital Norway gjøre noe med! Vi tilbyr derfor dette programmet som gir opplæring av utvalgte ansatte så de kan bli digitale pådrivere i sin virksomhet!

Programmet består av følgende tre kurs:

Lær om data og kunstig intelligens

Få innføring i hva kunstig intelligens (KI) er, hva det kan brukes til, hva dere trenger av kompetanse og data for å utnytte potensialet til verdiskaping.

2 timers kurs med kursleder- fysisk eller digitalt.

Lær om smidige arbeidsmåter

Få opplæring til å jobbe mer smidig med prosjekter i et arbeidsliv i stadig endring og få praktisk erfaring med utprøving av smidig prosjektverktøy.

Heldags + halvdags workshop fysisk med to kursledere og eksperter.

Lær om kompetanseløft i egen virksomhet

Få kunnskap og gode råd om hva som virker for å engasjere til læring og gjennomføringen blant ansatte.

1.5 times kurs med kursleder- fysisk eller digitalt.

Kjekt å vite:

💡 Bedriften kan melde på enkeltpersoner på åpne kurs som ligger ute med dato eller kjøpe et bedriftsinternt tilbud for å få flere interne digitale pådrivere.

❓ For å bli sertifisert og få kursbevis som digital pådriver, må man gjennomføre alle 3 kursene i programmet. Men man kan også delta eller bestille kun et av de kursene basert på behov og interesse for tematikken.

Har du spørsmål?