– Begynnelsen på slutten for mye administrasjon

Mann som balanserer fysisk papirarbeid og arbeid på en laptop. Med digitale virksomhetslommebøker, vil Brønnøysundregistret redusere mengden administrasjon.

Med digitale virksomhetslommebøker vil Brønnøysundregistrene gjøre det enklere å omsette data til verdi – og spare norske virksomheter for masse dobbeltarbeid i samme slengen.

Se for deg en tjeneste som gir mindre papirarbeid, mindre byråkrati og bedre forutsetninger for å konkurrere i et internasjonalt marked. 

– Det er sjeldent jeg har sett noe med så stort potensial til å snu opp ned på hvordan vi driver forretning i Norge, sier Andreas Hamnes, forretningsutvikler i Brønnøysundregistrene. 

Det han snakker om er digitale virksomhetslommebøker. Enkelt forklart kan det beskrives som en slags krysning av BankID for bedrifter og et svanemerke for legal drift.

Det skal gjøre det enklere å bevise hvem man er, at man har papirene i orden og driver lovlig og bærekraftig. 

Dette er faktorer som blir stadig viktigere i alt fra valg av underleverandører, offentlige anbud, internasjonal konkurranse og merkevarebygging.

– Vi utvikler en tjeneste som gjør at vi kan stole på hverandre, i stedet for å i alle ledd kontinuerlig dokumentere, rapportere og verifisere, slår Hamnes fast. 

Andreas Hamnes, forretningsutvikler i Brønnøysundregistrene (Foto: Brønnøysundregistrene)

Enklere å omsette data til verdi

Prosjektet er et av fire storskala pilotprosjekter igangsatt av EU-programmet DIGITAL knyttet til wallets, eller digitale lommebøker.

Der samarbeider over 60 offentlige og private aktører over hele Europa – VISA, AMADEUS og norske Signicat, for å nevne noen.

– Dette er god timing å være med på. EU-initiativene treffer oss mye raskere enn før, og nå kan vi være med på å påvirke, sier Hamnes. 

Utviklingen er helt i startfasen, men ambisjonene med virksomhetslommebøkene er tydelige: 

  1. Det skal bli enklere å vise at virksomheter driver etisk, grønt og bærekraftig. 
  2. Det skal bli enklere å levere varer og tjenester på tvers av landegrenser.
  3. Virksomheter skal bruke mindre tid på å rapportere det samme flere ganger.

Dette kan gi store muligheter for verdiskapning i norsk næringsliv. 

For selv om Norge er helt i verdenstoppen på tilgang til data, er det ofte vanskelig for virksomheter å dele data om sin egen virksomhet med potensielle kunder og partnere, forklarer Hamnes. 

– Med virksomhetslommebøker legger vi til rette for at virksomhetene selv kan omsette egne data til verdi.

Dette er digitale lommebøker

Kanskje du har hørt om såkalte digital wallets? Dette er gjerne en app på telefonen hvor du kan samle kvitteringer, flybilletter og betalingskort – og brukes av mange for mobilbetaling gjennom for eksempel Google Pay og Apple Pay. 

Digitale wallets er en trygg, moderne og sikker måte å gjennomføre transaksjoner på, men kan brukes til mer enn bare betalinger og overføringer. Virksomhetslommebøker skal bygges på mange av de samme tjenesteprinsippene som i eksemplene over .

I praksis vil lommeboken gjøre det enklere for norske bedrifter å bevise hvem de er, at de driver redelig og i henhold til lovkrav. Ikke minst gir det virksomheter en løsning for å bekrefte og bevise hvem som har rett til å representere dem.

Kan bruke tillit som valuta  

Så hva skal egentlig lommeboken inneholde?  

– For å legitimere seg vil det være nødvendig med et organisasjonsnummer, firmaattester, regnskap, budsjett og sertifikater, sier Rune Kjørlaug, løsningsarkitekt i Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ), en av samarbeidspartnerne i prosjektet.

Lommeboken kan også inneholde bevis på at du oppfyller krav fra regulerende myndigheter, som klimastrategier, bevis på økonomisk soliditet og bærekraftsrapporter. 

Virksomheter som driver lovlydig får med andre ord mulighet til å vise frem alt dette. Dette er legitimeringer som bygger tillit.

– Tillit er verdifullt. Vi kjøper produkter og tjenester fra aktører vi stoler på. Med digitale virksomhetslommebøker kan virksomheter bruke opparbeidet tillit som en «valuta». 

Rune Kjørlaug, løsningsarkitekt i Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (Foto: DFØ)

I praksis betyr dette at man kan drive forretning i et mye større marked. En virksomhet trenger ikke å bygge tillit om man for eksempel ønsker å etablere seg i Tyskland. Det holder å vise til at man har godkjennelse og «grønt lys». 

– I dag er det veldig tungrodd å bevise at du representerer en bedrift og bevise at du driver seriøst når du handler på tvers av landegrenser, sier Kjørlaug. 

– Med en felles standard for virksomhetslommebøkene, får vi et kjempeverktøy for å løse opp i en del av disse utfordringene. 

Automatisering av byråkrati 

Alle bedrifter som vil levere en vare eller tjeneste til det offentlige må følge skatteregler, momsregler og krav til økonomisk soliditet. I tillegg finnes det en rekke ulike spesifikke retningslinjer, godkjenninger og sertifikater knyttet til ulike bransjer og sektorer.

Fremover kommer det dessuten stadig flere krav til sosial, grønn og bærekraftig drift som EUs taksonomi og Norgesmodellen. 

– I dag er det opp til innkjøpere selv å kontrollere hvorvidt norske virksomheter er seriøse, forklarer Kjørlaug.

Digitale virksomhetslommebøker gir deg en mulighet til å vise bekreftelsen på at alt er som det skal, uten å gi fra deg alle dataene du allerede har rapportert til en annen etat. 

–  Du og jeg kan bygge tillit oss imellom basert på en attest utstedt av en tredjepart, som Politiet eller Skatteetaten. Det gjør vi uten at tredjeparten er involvert i vår forretning. 

Slik kan teknologien frigjøre enorme ressurser som i dag går til rapportering og dokumentering for å verifisere at du oppfyller ulike krav i forbindelse med anbud eller anskaffelser. 

– Dette er begynnelsen på slutten for mye administrasjon og dokumentproduksjon, og gir virksomheter mer tid til å drive med det de ønsker å holde på med, legger Hamnes til. 

Setter sammen puslespillet 

Digitale virksomhetslommebøker føyer seg inn i rekken av ulike nye innovasjonsprosjekter offentlig sektor jobber med for å flytte oppgaver lenger ut i økosystemet. 

– Dette er et eksempel på hvordan vi, gjennom relativt små prosjekter, kan gi virksomheter potensielt store tidsbesparelser og en mye enklere hverdag, samtidig som vi stimulerer til både mer seriøs drift og økt fokus på bærekraft, forklarer Hamnes. 

– Det vi utvikler er løsninger som skal svare på helt konkrete problemstillinger i Norge, legger Kjørlaug til, og fortsetter: 

– Teknologien finnes der ute. Setter vi sammen puslespillbitene rett, er det store gevinster å hente for alle, avslutter han.