Digital workshop

Bærekraft­strategi for bedriften

I dette kurset får dere en grundig innføring i hva en bærekraftstrategi bør inneholde.

Bærekraftsstrategi – steg for steg

Det kommer stadig flere krav og forventninger knyttet til bærekraft for bedrifter. Men hva er egentlig relevant for deg og din bedrift å ta tak i? Hvordan skal dere jobbe med bærekraft og hvor skal dere legge fokuset? Og hvordan skal dere kommunisere hva dere gjør på området?

I dette kurset med med Tinkr og DigitalNorway skal vi vise deg hvordan din bedrift kan utvikle deres egen bærekraftsstrategi, steg for steg.

Kurset har fått støtte fra Stiftelsen Teknologiformidling

Hvem passer kurset for?

Dette kurset passer for ledere, mellomledere og ansatte i små- og mellomstore bedrifter som ønsker å jobbe mer strategisk med bærekraft. Vi anbefaler at flere fra bedriften deltar for best mulig utbytte av kurset.

Kursansvarlige

Helge Dahl-Jørgensen, DigitalNorway

Helge Dahl-Jørgensen leder DigitalNorways prosjekter om datasamarbeid. Han brenner for samarbeid og innovasjon i økosystemer med data som premiss, og leder for tiden DigitalNorways satsning Datafabrikken. Helge har tidligere hatt flere lederfunksjoner innenfor teknologi og strategi i norsk industri og næringsliv.

Kristian Wengen, Tinkr

Kristian er daglig leder i Tinkr, har bakgrunn som gründer og master i samfunnsøkonomi. Han var daglig leder i kommunikasjons- og designbyrået Arc Giraff fra 2002 til 2015. Kristian stiftet Tinkr i 2014 for å levere tjenester til organisasjoner som ønsker å jobbe systematisk med kreativitet, innovasjon og bærekraft. I tillegg til drift og prosjektarbeid har han et overordnet ansvar for FoU-prosjekter, metodeutvikling og visualisering i Tinkr.

Dette lærer du:

Kursinnholdet er utviklet av Tinkr og DigitalNorway og har følgende program:

  • Hvordan finne relevante bærekraftmål for bedriften
  • Forstå behovene til interessenter
  • Definer prioriteringer med vesentlighetsanalyse
  • Mal for hvordan kommunisere bærekraftarbeidet eksternt

Praktisk info:

  • Varighet: 2 + 2 timer digital samling, med en uke i mellom
  • Forberedelser: Alle som deltar får tilgang til e-læringskurset Veiviser Bærekraft og digitalisering
  • 20.000 for hele bedriften.

Har du spørsmål eller vil booke kurset? 

Støtte fra Stiftelsen Teknologiformidling

Dette kurset er en del av Fasilitatoren og har fått støtte fra Stiftelsen Teknologiformidling

Formålet til Stiftelsen Teknologiformidling er å øke produktivitet, verdiskapning og konkurransekraft for norsk næringsliv. Digitalisering, robotisering og kunstig intelligens kombinert med samfunns- og klimaansvar er sentrale nøkkelord.