Slik bygget Axess ny programvare – og fikk en egen utviklingsavdeling på kjøpet

Man working at oil rig
Foto: Axess/Terje Aamodt

Da Axess erstattet ringpermene og Excel-arket sitt med en egenutviklet nettapplikasjon, nærmest snublet de over en ny forretningsmodell.

-Vi var tvunget inn i et hjørne og måtte handle. «Bli med eller bli bytta ut». Der begynte vår digitaliseringsreise, sier Knut Festervoll, utviklingssjef i Molde-bedriften Axess.

Axess Group er en ingeniørbedrift som blant annet leverer inspeksjonstjenester til offshoreindustrien. Leveransene består i hovedsak av å etterse at skrog, struktur og utstyr er i henhold til krav og har korrekt dokumentasjon. Jobbene utføres gjerne langt til sjøs med dårlig nett og heftige brannmurer.

I flere år etter oppstarten i 1998 var det et analogt ringpermsystem fullt av sertifikater som gjaldt. I det nye årtusenet ble det erstattet av et Excel-ark.

-Vi videreutviklet det Excel-arket i mange år med masse fine makroer, og lenker til sertifikater på alt fra fiberstropper til kraner til livreddende løfteutstyr, sier Festervoll.

Kom det et ettersyn så skulle Excel-arket løse det også. Systemet fungerte bedre enn ringpermene, men vokste seg etter hvert inn i problemer. Fordi det var dårlig nettforbindelse til sjøs måtte Axess faktisk med seg en PC med regnearket på. I tillegg måtte de sette igjen egne PCer på alle plattformene slik at regnearkene kunne oppdateres løpende, og krysse fingrene for at de som jobbet der ute hadde peiling på Excel.

-Gjorde vi en oppdatering eller oppdaget en bug i regnearket måtte vi oppdatere 30 PCer. Vi ble sittende på satellittelefon og fjernguide løsninger. Det var personavhengig om det gikk bra. Det var duplikater og korrupte filer overalt. Skalerbarhet, sikkerhet og redundans var ikke til stede, sier Festervoll..

-I 2010 sa kundene mellom linjene at noe måtte skje. Og vi var helt enig.

Man tager en programmerer…

AXESS AS

Utvikler tekniske løsninger innen offshore, flytende plattformer, drilling, energiselskap, rørsystemer, kran og løft.

Stiftet i 1998

Antall ansatte: 216

Hjemmeside: www.axessgroup.com

Blogg: www.axesspassion.com

Kontorer i Molde, Aberdeen, St. Johns (Canada), Dubai, Houston, Rio de Janiero, Singapore, Mumbai, Cape Town, Luanda, Accra (Ghana), Geoje (Korea), Perth.

-Vi bestemte oss for å utvikle vårt eget software, en webapplikasjon som ble rullet ut ett år senere og som vi har vi flikket på siden, sier Festervoll.

Det var litt tilfeldig hvordan utviklingen gikk til.

-En fyr i Oslo hadde fått seg Molde-dame som ville hjem. Og så viste det seg at han kunne mer enn å skifte toner på printeren. Han fikk en tydelig oppgave: Erstatt funksjonaliteten i Excel-arket, og la det fungere både med og uten internett.

I 2010 var responsiv webteknologi som gjør at brukeren ikke merker om nettilgangen blir borte for en periode, ikke kommet veldig langt.

-Men Google Chrome hadde nettopp lansert slik funksjonalitet, så vi pushet ganske hardt for å få løsningen klar.

Programmereren leverte.

-Sommeren vi slapp den nye løsningen var preget av ekstreme mengder brannslukking. Men da vi fikk tettet alle hullene etter et halvt år ble folk fornøyde, sier Festervoll.

Mange veier til digitaliseringsmålet

Det snakkes mye om viktigheten av å ha med kundene på veien i utviklingsprosjekter. Festervoll erkjenner at dette ikke var tilfellet her:

-Vi hadde absolutt ikke med oss kundene på veien. Vi skulle bare erstatte Excel-arket og fjerne kundene fra ligningen. Men så syntes kundene det så veldig bra ut og ba om tilgang..

Axess innså at de ikke hadde valgt en optimal måte å utvikle software på:

-Det er en ganske dårlig digitaliseringsprosess å bare erstatte det du har fra før, uten å vurdere om arbeidsprosessen er optimal i utgangspunktet. Da begrenses du av mulighetene som ligger i verktøyene du baserer deg på – for eksempel Excel eller Powerpoint – selv om det ikke er det brukeren egentlig trenger, sier Festervoll.

-Jeg er den første til å innrømme at jeg hadde fått tyn av sertifiserte scrum-mastere.

Etter mye kjærlig flikking lever fortsatt webappen fra 2011. Den pensjoneres neste år når det kommer en ny app som enkelt tilpasses den enkelte kundens behov.

Tre kjappe

Hva har dere lært som dere vil ta med dere videre?

At å bygge en digital infrastruktur er en løpekost, og konfliktfylt å se på som prosjekt. Utgiften er kommet for å bli. Software skal vedlikeholdes, oppdateres, supporteres og er ingen engangsutgift. Det er en grunn til at alle de store går på smeller gang etter gang. Det er fordi alle parameterne endres absolutt hele tiden – sånn er softwareutvikling. Du trodde du skulle bygge utedo mens kunden forventet et sykehus, og det er greit å finne ut så tidlig som mulig.

Hva kan andre virksomheter lære av dette?

At har du har mulighet til å få en seniorutvikler inhouse, så gjør det. Det kan være det koster mye, men konsulenter uten eierskap til løsningen koster mer. I hvert fall om du bygger infrastrukturverktøy. Konsulentselskaper har en tendens til å kjøre prosess, men en gründer eller en SMB kan få til mye på lite budsjett, og teste mye og fort. Det å ha den interne programmereren som forstår brukeren og domenet er dessuten helt kritisk når man skal bestille fra eksterne.

Hva ville dere gjort annerledes om dere skulle begynt på nytt?

Det hadde vært fint å vite hva vi drev med. Vi begynte med en burning platform, og vi utviklet oss av nødvendighet. Det het ikke engang ‘digitaliseringsprosjekt’ da vi begynte, men det ble det fort da digitalisering ble kult. I dag gjør vi det frivillig. Vi er fortsatt midt i dette.

Nytt utviklingsløp

I dag kjører Axess utviklingsløp sammen med noen av verdens største selskaper, med helt andre forventninger. Med utgangspunkt i den første programmereren har Axess bygget et programutviklermiljø med 9 ansatte. De kjører langt raskere utviklingsløp med to ukers sprinter, hurtige oppdateringer og brukermøter annenhver uke. Først definerer en ny og optimalisert arbeidsprosess, deretter bygger de verktøyet til å støtte denne. De egenutviklede tjenestene bidro til at Axess holdt seg konkurransedyktige og beholdt kundene sine gjennom oljekrisen.

-I dag har vi 80-90 selskaper på kundelisten, mange tusen brukere og 400 lokasjoner og assets i systemet. Det er langt mindre behov for support, og ikke mer klaging nå enn da vi var halvparten så store, sier Festervoll.

Axess jobber videre med å utvikle digitale løsninger som vil snu opp ned på deres eksisterende verdiskapingsprosesser.

-Flere av tjenestene og arbeidsprosessene vi i dag tjener penger på vil potensielt bli borte. Men jeg tror ikke behovet for kompetansen vi sitter på vil forsvinne.

Nød lærer. Axcess Groups digitaliseringsreise ble født av nødvendighet og var i begynnelsen litt tilfeldig definert – som svært mange andre bedrifter. For Axess førte det til en ny måte å gjøre forretninger.