Hva nå?

Sett løsningen ut i live og mål effekt

Hva bør du tenke på før du setter i gang?

Du baserer deg på erfaringer med aktivitetene du har gjort og metodene du har brukt.

Mål for fasen

Målet med denne fasen er å videreutvikle løsningen du har jobbet med. Men nå bør du også vurdere om det er behov for å ta noen steg tilbake og gjøre mer grunnarbeid før utviklingskostnader begynner å løpe. Husk også at når vi vil måle arbeidet vi har gjort i innovasjonsprosessen så bruker vi andre måleparametre enn bare topp- og bunnlinje.

Du skal i gang med et produkt- eller tjenesteutviklingsløp. I dette arbeidet vil du ha nytte av flere av de samme verktøyene du har benyttet i Veiviseren som for eksempel kundeinnsikt, prototyping, forankring og forretningsmodellering.

2 Steg

Hvordan kan du måle effekt av denne måten å jobbe på? Og hvilke av verktøyene fra denne veiviseren bør du huske på i videre arbeid?

Case

Her er noen eksempler du bør få med deg