Oppsummering og tips modul 6

Oppsummering og tips modul 6

I denne modulen har du fått kjennskap til hvordan du kan gå frem for å realisere målbildet og strategien i et marked som stadig er i endring.

Innsikten fra modul 4 og 5 ble benyttet inn i fastsettelse av strategiske tiltak. Tiltakene ble videre prioritert og lagt inn i en fleksibel handlingsplan, som kan justeres dersom det skjer endringer.

I denne modulen har du også gjennomgått hvordan du kan jobbe smidig og iterativt. Fokus på prioriterte tiltak, flittig testing av leveranser og justering av retning dersom det er nødvendig, er nøkkelen til å lykkes i en turbulent tid.

I modul 7 vil du få kjennskap til enkelte styringsverktøy og hjelpemidler du kan benytte for å navigere og raskt agere i en verden i rask endring.

Før du går videre, ta en titt på noen nyttige tips vi har samlet!

Tips til veien mot REALISERING av målet

  • Start – Selv om planen ennå ikke er perfekt, start med de første stegene på handlingsplanen din og realiserer de straks
  • Quick wins – Start med noen tiltak som er raske å iverksette, koster lite og som vil få rask effekt
  • Mål resultater og gi belønning underveis – Når målet er langt frem i tid, kan det være vanskelig å motivere seg over lengre tid. Men ved å måle og belønne hvert delskritt dere tar, vil det være enklere å motivere seg selv til å gjøre noe som kan være litt vanskelig
  • Juster plan til virkelighet Ikke vær redd for å endre planen eller forkaste den. Hold aldri på en plan kun for planleggingens skyld!
  • Vær tålmodig – Det er viktig å ikke ha hastverk! God implementering tar tid, så sørg for at du går stegvis frem i riktig retning. Sørg for at alle henger med, og at små justeringer skjer fortløpende
  • Skap endringsvillighet Store endringer er kun gjennomførbare hvis ledere og medarbeidere endrer adferd
  • Jobb smidig og iterativt – Det er nyttig å jobbe i korte sykluser der du kan justere retning fortløpende etterhvert som du får ny informasjon