Hvordan påvirkes forretningsmodellen din?

Hvordan påvirkes forretningsmodellen av ny strategisk retning?

I dette arbeidet vil du ha nytte av å bruke anslyser av dagens forretningsmodell (modul 2)

Gå stegvis gjennom de ni elementene i forretningsmodellen, og vurder hvordan dette vil bli påvirket av den nye strategiske retningen og fokusområdene. Hva bør endres? Er det noen muligheter til å utnytte nye digitale teknologier eller løsninger?

Bruk malene du finner i metodekortet nederst på siden. Merk at disse tar utgangspunkt i at du nå står i fremtiden og forklarer hva du har gjort for å komme dit. Hver mal består av tre elementer, men jobb gjerne med alle ni samtidig.

Nyttige spørsmål

Kundesegmenter – Er det andre kundesegmenter som kan bli attraktive å rette seg mot? Kan kundene segmenteres på nye måter?
Kunderelasjon – Er det mulig å vedlikeholde kunderelasjoner bedre enn før, eller mer automatisert?
Kanaler – Er det mulig å benytte nye digitale kanaler eller nye digitale teknologier innenfor en eksisterende kanal?
Verdiforslag – Kan du gjøre kundenes liv lettere ved å løse et problem bedre eller billigere enn før eller ved å oppfylle et behov som ikke tidligere var oppfylt?
Inntektsstrømmer – Finnes det nye betalingsformer du kan benytte? Kan digitale format muliggjøre nye prismodeller?
Nøkkelaktiviteter – Kan noen av de sentrale prosessene digitaliseres eller automatiseres? Er det andre måter dere må jobbe på?
Nøkkelressurser – Trenger du å eie alle ressursene?
Partnernettverk – Finnes det mer effektive samarbeidsformer eller nye konstellasjoner av partnere?
Kostnadsstruktur – Er det mulig å endre struktur fra faste til variable kostnader?

🚙 Slik påvirkes Bårds forretningsmodell

I emnet «Kartlegg forretningsmodellen», i modul 2, møtte vi for første gang bilutleieren Bård. Vi ble kjent med forretningsmodellen hans, og så et ferdig utfylt Business Model Canvas. Siden da har Bård lært mye. Han har analysert markedet og sett at han er nødt til å passe seg for ikke å bli forbigått av mer lettvinte løsninger.

Vil morgendagens kunder være like tålmodige med å stå i kø for å få snakke med en ansatt i skranken, fylle ut masse papirarbeid og få førerkortet skannet på bakrommet – når det finnes konkurrerende løsninger der du på noen sekunder kan booke og låse opp en leiebil med en app? Neppe.

Bård vil derfor fornye virksomheten. Å gå over til en app-basert løsning vil dessuten ikke bare være lettvint for kunden, det vil også åpne for helt nye muligheter for Bård. Han kan for eksempel samle og analysere data, og bruke det både til å forbedre tilbudet sitt og å gi fordeler til kundene basert på deres individuelle bruk. Så hvordan påvirker alt dette forretningsmodellen hans?

Vi starter med høyre side av kanvaset, nemlig kundesegmenter, kunderelasjoner og kanaler. Den største endringen her går på kunderelasjoner. Når alt skjer gjennom en app, kan han se data om kundene, deres kjørevaner, historikk og behov. Det åpner for en mye tettere relasjon med kunden, og han kan gi fordeler og tilbud basert på deres faktiske bruk.

Sentralt og nederst i kanvaset finner vi verdiforslaget, kostnadsstrukturer og inntektsstrømmer. Det originale verdiforslaget hans gjelder i stor grad ennå, men med et viktig tillegg: Han tilbyr lettvint billeie på kundens premisser, uten køer og papirarbeid. Inntektsstrømmene er de samme, men med kostnadene skjer det endringer: Han er ikke like avhengig av et lokalt salgsapparat og betjening, men får derimot økte utgifter til app-utvikling og drift, samt dataanalyse.

Til slutt har vi venstre side av kanvaset, der vi finner nøkkelaktiviteter, nøkkelressurser og partnere. Vi har allerede sett at Bård vil legge mindre vekt på et lokalt salgsapparat og betjening, og satse mer på IT-spesialister. Han vil også satse mer på markedføring, for å vise frem den briljante, nye løsningen. Som en ny nøkkelaktivitet føyer han til «videreutvikling og optimalisering av app basert på data», og han legger til «utvikling og analyse/data science» under partnere.