Andre metoder og verktøy

Fortell en historie

Å fortelle en god historie er essensielt når du skal formidle en idé eller en løsning. For å få kollegaer eller ledelse med deg må du kunne påvirke dem og overbevise dem om at valgte løsning er noe dere bør satse videre på. Gode historier er lettere å huske, og enklere å formidle videre.

På et overordnet nivå brukes følgende elementer som del av en god historie:

  • Det var en gang… (beskriver situasjonen og problemet)
  • Inntil en dag… (nøkkelinnsikter, oppdagelser)
  • Derfor har vi laget (konseptbeskrivelse, løsning, prototype)
  • Vi har lært at… (moralen eller kjernen bak det nye konseptet/løsningen/prototypen)
  • Vi har tenkt å gjøre følgende… (videre plan, hvor går vi herfra)

Det viser seg at vi lytter ekstra nøye når vi blir fortalt en historie. Lærer du deg å bli en god historieforteller, kan det brukes for å presentere idéer og konsepter mot ulike interessenter i ulike faser. Det å få oppmerksomhet, det å lære, og det å kunne overbevise noen er tett knyttet sammen med historiefortelling.

I neste steg vil du se hvordan du kan formidle historien din i et storyboard (spesielt nyttig hvis du utvikler en tjeneste). Du vil også få en PowerPoint-mal som du kan bruke når du skal presentere løsningen.

Last ned metodekort

Ta i bruk metodekortene i din digitale hverdag