Andre metoder og verktøy

Forstå problemet – Jobs to be done

En god forståelse av hva som oppleves som et problem fra en kundes ståsted, er selve drivkraften for konkurransekraft og vekst. Jobs to be done (JTBD) er et rammeverk som kan hjelpe deg med dette.

Jobs-to-be-done (JTBD) baserer seg på at kunder ikke kjøper et produkt for produktets skyld, men den verdien de tror produktet vil gi for å få utført en jobb i en bestemt situasjon. Sagt på en annen måte, og som Harvard Business School-professor Theodore Levitt sa: “People don’t want to buy a quarter-inch drill. They want a quarter-inch hole.” En slik erkjennelse kan bidra til at du får ny markedsinnsikt, identifisere nye muligheter og utvikle nye vekststrategier. Noen ganger eksisterer det ikke en god løsning for at målgruppen skal kunne få utført en jobb på en tilfredsstillende måte, og dette gir deg en unik mulighet til å forbedre eksisterende løsninger eller til å skape noe nytt.

Det blir derfor viktig at du forsøker å forstå hva som oppleves som et problem for kunden, men også å forstå årsakene til at eksisterende produkter eller tjenester ikke oppleves slik som forventet. Selve konkurransekraften ligger i å forstå hva som driver de gode opplevelsene for kunden. Hvis løsningen din tilfredsstiller funksjonelle, praktiske og objektive forventninger, er det enkelt for andre å kopiere. Det som imidlertid er vanskeligere å kopiere, er om løsningen spiller på de subjektive kundeforventninger, dvs på følelser og emosjoner, og hva det betyr for kunden sosialt. Da blir det WOW! for kunden.

Når du skal definere og konkretisere problemet gjennom bruk av JTBD må du derfor først fokusere på de funksjonelle dimensjonene, dvs. de funksjonelle, praktiske og objektive kundeforventningene. Deretter fokuserer du på de emosjonelle (og sosiale) dimensjonene av å utføre en jobb.

Når du skal definere og konkretisere problemet gjennom bruk av Jobs to be done, må du først fokusere på de funksjonelle dimensjonene, dvs. de funksjonelle, praktiske og objektive kundeforventningene. Deretter fokuserer du på de emosjonelle (og sosiale) dimensjonene, dvs. de subjektive kundeforventninger, følelser og emosjoner, og hva det betyr for kunden sosialt.

Videoen under forklarer hvordan du bruker metodekortet som du kan bruke for å definere Jobs to be done.

Last ned metodekort

Ta i bruk metodekortene i din digitale hverdag

Kilder

  1. Anthony W. Ulwick (2005). What Customers Want: Using Outcome-Driven Innovation to Create Breakthrough Products and Services. Idea Bite Press.
  2. Anthony W. Ulwick (2016). Jobs to be Done: Theory to Practice. Idea Bite Press.
  3. Clayton Christensen & Karen Dillon m. fl. (2016). Competing Against Luck: The Story of Innovation and Customer Choice Harper Collins Publishers.