Det var avgjørende at ledelsen satset helhjertet på ideen

Det var avgjørende at ledelsen satset helhjertet på ideen

Foto: Sandvik Coromant

Ingeniørene på Sandvik Teeness i Trondheim er del av det internasjonale konsernet Sandvik Coromant. Da de ville utvikle et nyskapende IoT-konsept med sensorer på boreverktøyene fikk de konsernledelsen med på at prosjektet måtte «skjermes» og tilføres ekstra fart og ressurser for å bli lønnsomt raskt – og ikke stoppe opp i den daglige driften.

-Vi har lært hvor viktig det er at ledelsen setter midler til side for rask fremdrift og sertifisering – for å få produktet salgbart raskt. Det kan være skikkelig sirup, den prosessen, så tidvis har vi vært mange involvert for å komme gjennom utfordringene. Det hadde ikke gått om ikke ledelsen hadde satset helhjertet på ideen vår, sier ingeniør og forsker Tormod Jensen.

Les mer om hvordan bedriften ble verdensledende på avanserte verktøy