fbpx
Fase 2/6: Forankre

Få med deg det du trenger av personer og ressurser

Har du en idé, et forslag til en løsning eller ser at konkurransebildet har endret seg, er det vanskelig å få gjort noe uten nødvendig forankring i ledelsen og virksomheten. Innsikt og ideer er helt avgjørende for å lykkes, men er sjelden nok i seg selv. Å forankre handler om at du må skaffe deg handlingsrom til å prioritere ressurser og tid til å etablere og gjennomføre prosjektet.

icon

Hva har du med deg inn i fasen?

Utgangspunktet ditt er innsikt om kundens behov eller en ny idé som du har laget en skisse på.

icon

Mål for fasen

I denne fasen skal du forankre nyskapingsprosjektet du ønsker å gjennomføre blant virksomhetens beslutningstakere, og målet er at du får tid og ressurser til å sette i gang.

Læring & verktøy

Hvordan forankre?

Når man skal forankre en ny idé eller ett nytt prosjekt i en bedrift, er det viktig med gode forberedelser. Da er det mye større sannsynlighet for gjennomslag.
Strukturér og presenter innsikten du har fått om et nytt behov eller en ny potensiell forretningsidé. Dette danner et grunnlag for nyskapingsprosjektet du nå ønsker å forankre hos ledelsen.

Steg 1

Be om dette i møtet

Se mer
Caser

Her er noen eksempler du bør få med deg

Neste fase:

Forstå

Forstå kundene dine slik at du skaper noe verdifullt

Andre metoder og verktøy

Fortell en historie

Lær mer

Følg med på Norges digitalisering!

Du kan melde deg av nyhetsbrevet via linken i bunnteksten i nyhetsbrevet. Informasjon om våre retningslinjer for personvern finner du på vår hjemmeside.