Utvikler 3D-print-teknologi i industriell skala

Partner Case: Securo AS har begitt seg ut på et pionerarbeid for masseproduksjon av ventiler ved hjelp av 3D-printing. Siden dette er teknologi som ikke allerede finnes, har de fått støtte fra Regionalt Forskningsfond til å utvikle en prototype i 2019.

Securo AS ble opprettet i 2006 basert på en idé om brannsikkerhet og brannsikre ventiler.

I begynnelsen foregikk selve produksjonen i England, men etter hvert som ordrene økte begynte de å flytte produksjon hjem til Verdal. Med relativt små ordre gikk det greit å sette opp ei produksjonslinje i Verdal, der to personer kunne produsere 20-30 ventiler i timen. Etter hvert som etterspørselen økte ble produksjonsutstyret oppgradert, og i 2013 fikk de på plass ei mer automatisert produksjonslinje som gjorde at én person kunne produsere 60 ventiler i timen.

PIONER. Daglig leder Frode Resve i Securo har fått støtte til å utvikle helt ny digital produksjonsteknologi for å tilby “masseprodusert skreddersøm” av sine brannforebyggende hulromsventiler til sin økende kundemasse.

Et viktig veivalg

I takt med stadig større ordrebok har Securo jobbet jevnt og trutt med å optimalisere og automatisere produksjonen av brannforebyggende hulromsventiler. På tross av dette, og i takt med at de utviklet flere ulike produkter, innså de på et tidspunkt at produksjonen fortsatt var for lav i forhold til den økte ordremengden.

Dermed sto de over et viktig veivalg: Oppdatere eksisterende produksjonsutstyr, eller utvikle helt ny produksjonsteknologi ved hjelp av digitalisering. Med hjelp fra Proneo i første omgang, og senere fra SINTEF og Regionalt Forskningsfond (RFF), valgte virksomheten å gå for det siste.

– Vi begynte å se på de andre produktene våre der det fortsatt var mye manuelt arbeid involvert. Lufteluker og overstrømsventiler må produseres på ulike mål til ulike kunder. Vi så altså behovet for å tilby masseprodusert skreddersøm, og da er 3D-printing den perfekte løsningen, sier Frode Resve, daglig leder i Securo.

Pionerarbeid

Securo har nå fått gjennomslag for et hovedprosjekt som varer ut 2019 der RFF bidrar med finansiering. Målet med prosjektet er digitalisert masseproduksjon ved hjelp av 3D-printing. Dette er teknologi som ikke finnes i dag.

3D-teknologien er rett og slett ikke klar for masseproduksjon i den størrelsesorden som Securo har behov for, men utviklingen går fort. Securo ønsker å posisjonere seg helt i front. I samarbeid med Proneo, SINTEF, Digital Norway og miljøet i Verdal Industripark er ambisjonen å utvikle en prototype som er klar for utprøving innen prosjektperiodens utløp.

Kompetansemiljøet avgjørende

Securo mener prosjektet ikke ville vært mulig å få til uten den gode støtten fra dette miljøet.

– Vi er litt for små til å få til dette alene. Vi er avhengige av å spille sammen med andre. Derfor er det viktig for oss å ta del i dette kompetanse- og utviklingsløftet. Hadde ikke Proneo banket på døra og utfordret oss på digitalisering, ville vi sannsynligvis gått den tradisjonelle veien og oppdatert det eksisterende utstyret vårt, sier Resve.

– Det Securo er i ferd med å gjøre her er artig og inspirerende. De har potensiale til å ta en internasjonalt ledende posisjon, sier Per Anders Folladal, daglig leder i Proneo.

– Securo er en vekstbedrift som ønsker å skape verdier lokalt gjennom å utnytte teknologiske muligheter som alternativ til å outsource produksjonen til lavkostland. Bedriften har vært med helt fra starten da Proneo og DigitalNorway kjørte pilot på DMI og workshop for et tyvetalls bedrifter for snart to år siden. Erkjennelse og innsikt er fulgt opp med konkret handling, og det er nok den beste måten å angripe den digitale elefanten på, avslutter Folladal.

Caset er produsert av Proneo, som er en partner av DigitalNorway. Saken er først publisert i DigitalNorway Community, der partene i caset kan kontaktes for ytterligere informasjon og innsikt om digitaliseringsprosessen. 

—0—

FAKTA

SECURO AS

Aktuell: Digitaliserer produksjonsprosessen gjennom utvikling av 3D-print-teknologi.

Grunnlagt: 2006 av Geir Jensen

Daglig leder: Frode Resve

Hvor: Verdal kommune i Nord-Trøndelag

Ansatte: 26

Hjemmeside: www.securo.no

Omsetning (2017): 19 026’ MNOK

Overskudd før skatt (2017): 4 263′ NOK

Hovedprodukt: Passive lufteventiler som sørger for nødvendig lufting samtidig som de momentant blokkerer for spredning av brann. Ventilene krever ingen aktivering og har ingen detektorer eller bevegelige deler.

 

PRONEO

Proneo har siden starten i 2007 blitt et av landets største innovasjonsselskap, forankret i næringslivet i Trøndelags-regionen. Selskapet har arbeidet med over 1000 prosjekter som har bidratt til regional innovasjon og næringsutvikling. Proneo har kontorer i Verdal Industripark, Stjørdal, Flatanger og i Trondheim.

Kontakt: Daglig Leder Per-Anders Folladal

 

 

Følg med på Norges digitalisering!

Du kan melde deg av nyhetsbrevet via linken i bunnteksten i nyhetsbrevet. Informasjon om våre retningslinjer for personvern finner du på vår hjemmeside.