Tror video kan redde liv

Det forventes stor vekst innen helseteknologi i årene som kommer. Nå kan nødsamtaler med direktesendt video være på vei inn til nødsentralene.

Jarle Gjøsæther og Heidi Udnesseter traff hverandre for første gang under idékonkurransen Hack4Health. I løpet av to dager utviklet de en idé for direktesendt video under nødsamtaler og stakk av med seieren. Nå skal de jobbe videre med Idéen, og Kongsberg Innovasjon skal bistå.

Gjøsæther jobber til daglig med teknologi i selskapet Kongsberg TeroTech. Udnesseter jobber med tekniske løsninger til helsevesenet i selskapet Posicom. Sammen har de utviklet en app som kan være svært verdifull for samfunnet.

Heidi Udnesseter fra Posicom og Jarle Gjøsæther fra Kongsberg Terotech vant idekonkurransen Hack4Health tidligere i år.

Hindrer misforståelser

Når noen ringer inn til en av nødsentralene, er det fort gjort at det skjer misforståelser. Innringeren kan være i sjokk, og operatøren på nødsentralen kan ha problemer med å forstå situasjonen. Da kan det være svært verdifullt at nødsentralen får se hva som foregår ved hjelp av direktesendt video.

-Vi har laget en app som gjør det mulig for alle med en smarttelefon å starte en nødsamtale med direktesendt video. Vi tror at vår idé kan bidra til å redde liv, sier Jarle Gjøsæther, som for tiden er daglig leder i Kongsberg Terotech.

Når en innringer bruker appen, får nødsentralen opp video, posisjon, navn og eventuell tilleggsinformasjon, som blodtype eller allergier.

– Vi tror dette kan bidra til å redde liv. Teknologien er allerede på plass, så dette burde ha vært tatt i bruk for flere år siden, sier Gjøsæther.

Les om idéen på NRK.no

Kongsberg Innovasjon med på laget

Kongsberg Innovasjon var et av selskapene som arrangerte Hack4Helth tidligere i år og kom dermed i kontakt med idéhaverne. Nå har Gjøsæther og Udnesseter sin idé blitt tatt opp i Omstillingsmotoren – et program som skal bidra til å digitalisere norsk næringsliv.

-Sammen med Jarle og Heidi skal vi utvikle en forenklet demonstrator som skal vise idéens bruk- og nytteverdi. I tillegg skal vi etablere en systemarkitektur og bistå med forretningsmodellering, forteller Torkil Bjørnsson i Kongsberg Innovasjon.

-Det forventes stor vekst innen helseteknologi i årene som kommer. Vi i Kongsberg Innovasjon synes det er spennende å kunne bruke vår industrielle kompetanse og teknologiforståelse i en ny vekstbransje, sier Bjørnsson.

Caset er produsert av Kongsberg Innovasjon, som er en partner av Digital Norway. 

 

FAKTA

HACK4HEALTH

Hack4Health er et Hackaton arrangert av Norway Health Tech og Kongsberg Innovasjon.

Et Hackaton er en idékonkurranse der flere lag kjemper om å utvikle den mest innovative løsningen. Konkurransen går ut på å finne de mest innovative løsningene på et helse-teknologisk problem. Både enkeltpersoner, grupper og selskaper med gode ideer kan melde seg på konkurransen.

Hack4Health ble arrangert for første gang 23-24.januar 2019 i Kongsberg.

KONGSBERG INNOVASJON

Kongsberg Innovasjon ble etablert i 2003 for å bidra til suksessfulle etableringer av innovative, fremtidsrettede teknologibedrifter. Selskapet er eid av Kongsberg Gruppen, TechnipFMC, Equinor, Kongsberg Automotive, Dresser-Rand, Semcon Devotek, KIWA, Vardar og SIVA. I dag er målet at Kongsberg Innovasjon skal stimulere til nyskaping og innovasjon for både nye og allerede etablerte teknologiselskaper. Kongsberg Innovasjon inngår avtaler med gründere, etablerte selskaper og innovasjonsprosjekter. I tillegg jobber Kongsberg Innovasjon med omstilling i næringslivet.

DIGITAL NORWAY COMMUNITY 

For å lære mer og fortsette diskusjonen rundt mulighetene som ligger i å ta i bruk ny teknologi, kan du bli med i DigitalNorway Community. Community fungerer som et nettsamfunn der du som interesserer deg for, jobber med, eller er nysgjerrig på digitalisering kan dele tanker, kunnskap, erfaringer, utfordringer og spørsmål med likesinnede. Klikk her for å registrere deg.

Følg med på Norges digitalisering!

Du kan melde deg av nyhetsbrevet via linken i bunnteksten i nyhetsbrevet. Informasjon om våre retningslinjer for personvern finner du på vår hjemmeside.