Visualisering

Visualisering  

Visualisering viser til alle metoder og teknikker som brukes for å kommunisere et budskap gjennom grafiske og visuelle representasjoner. Som vi nettopp har sett, er datavisualisering blant de viktigste elementene i et dashbord, der det brukes for å kommunisere status for bedriftens KPI-er. Men visualisering brukes også i mange andre sammenhenger. 

Vi mennesker har suverene evner til å se mønstre og ta inn informasjon visuelt. Selv om vi nok også kan trene oss opp til å lese Excel-ark med tall og verdier i alle retninger, er ikke dette intuitivt forståelig for oss på samme måte. Datamaskiner er på sin side bokstavelig talt skapt for dette.  

Visualisering handler dermed om å bruke programvare til å bearbeide rådataene for oss og gjøre dem om til et format som er bedre tilpasset vår forståelse og våre evner – nemlig diagrammer, grafer, animasjoner, kart, infografikk og lignende.