Verdien av data

Verdien av data 

Du har helt sikker hørt snakk om «verdien av data». Men hva betyr det, og hvordan henter vi egentlig ut denne verdien? 

Når data bare ligger der gjør den ikke så mye nytte for seg – i alle fall ikke mer enn pengesedlene du har gjemt i madrassen. Verdien kommer først når vi kan bruke dataene til å oppnå ny innsikt, støtte nye måter å jobbe på – og når vi bruker den til spesifikke formål for spesifikke personer og funksjoner. 

Det er ikke nødvendigvis sånn at løsningen for å skape verdi ut av data må innebære kunstig intelligens, maskinlæring, datamodeller, automatisering eller andre slike avanserte prosesser med et tilhørende buzzord. Noen ganger er det nok å simpelthen kombinere data fra flere kilder, visualisere den og legge den frem på en god måte. Da kan vi synliggjøre ting som ellers ville ha ligget gjemt like foran øynene våre.  

Andre ganger er det selvfølgelig nettopp avansert kunstig intelligens og full automatisering som gjør susen. Uansett finnes det mange gode, og ofte enkle verktøy bedrifter kan bruke for å oppdage hvilke innsikter som gjemmer seg i dataene deres, og ta dataene i bruk for å forenkle og forbedre arbeidsprosesser. Og i neste omgang dermed skape verdi for bedriften.  

Dashbord, visualisering og applikasjoner er tre eksempler på slike verktøy. I dette kurset vil du bli bedre kjent med hva disse er, hvordan de brukes, og hvorfor det er viktig. La oss starte med å se nærmere på hva vi mener med hvert av de tre begrepene.