Utlegg og reiseregning

Utlegg og reiseregning

white printer paper
Foto: northfolk/Unsplash.com

En skybasert løsning vil gjøre håndtering av utlegg og reiseregninger veldig effektivt.

Hvordan fører du utlegg og reiseregning digitalt?

De ansatte fyller inn utlegget eller reiseregningen i en nettleser eller mobil-app. De tar bilde av kvitteringen, og løsningen tolker dato, beløp og valuta. Brukeren fyller deretter ut detaljer som navn på̊ reise eller utlegg, formål og deltakere.

Innebygd funksjonalitet sørger for at bilagene knyttet til reiseregningen eller utlegget registreres korrekt, og at lover og regler overholdes. Ledere kan godkjenne på̊ PC eller fra mobil på̊ farten. Dataene sendes automatisk til økonomisystemet via lønnssystemet – eventuelt direkte til økonomisystemet. MVA på̊ utlegg blir automatisk håndtert. Å gjøre denne prosessen digital, vil spare bedriften, og særlig de ansatte, for mye tid.

Velg et verktøy

Mange økonomisystemer har enten del rapportering innebygget og/eller har knyttet seg til seg noen rapporteringsverktøy med ferdigstilte integrasjoner.

Eksempler på verktøy for utlegg og reiseregning er Travis, Travelouge, Visma og Unit4.