Typer data

Typer data 

Vi har sett at industrielle data kan komme fra mange ulike kilder. Videre kan vi skille mellom ulike typer data. Du har kanskje hørt snakk om begreper som «ustrukturerte data» eller «proprietære» data? La oss nå se på hva dette betyr, og utvide vokabularet vårt.  

Sanntidsdata (live) vs. historiske data: Hvis du har sensorer som overvåker temperatur eller trykk og du sjekker hvor varmt det er akkurat nå, eller trykket i tanken i dette øyeblikket, ser du på sanntidsdata (live data). Hvis du derimot ser på gjennomsnittstemperaturen den siste uken, eller trykket i tanken forrige torsdag klokka 06:32, ser du på historiske data på de samme parameterne.  

Strukturerte vs. ustrukturerte data: Vi skiller mellom strukturerte data som er organisert i databasen din etter bestemte regler, og ustrukturerte data som ikke er blitt forhåndsdefinert eller strukturert på noen spesielle måte. Notater, mapper, bilder og videoer kan være eksempler på dine ustrukturerte data.  

Åpne vs. proprietære data: Om data er åpne eller proprietære handler om eierskap og tilgang. Mye data og programvare  har såkalt åpen kildekode (open source), eller ligger offentlig tilgjengelig på andre premisser (for eksempel offentlige data, som Brønnøysundregistrene), som betyr at du kan bruke det fritt og integrere det i dine egne databaser og infrastruktur. På andre siden har vi proprietære data som eies og kun kan brukes på eiers betingelser.  

Rådata vs. prosessert data: Ta igjen utgangspunkt i at du har en sensor som overvåker temperatur i et av systemene dine. Når temperaturen endrer seg, registreres det av sensoren. Dette er nå rådata. For at dataen skal være leselig og sammenlignbar i dine systemer må den først eksporteres og konverteres til et annet format. Med andre ord, den må prosesseres.