Vi introduserer data

Vi introduserer data

Hva er data – og hva kan data gjøre for oss?

«Data». Det er nøkkelen til at sykehuset kan tilby bedre behandling til kreftpasienter. Til at meteorologene kunne forutse hvor stormen ville treffe land. Til at bonden fikk vannet i tide og sikret en god avling i et vanskelig år. Data hjelper myndigheter med å få ned kriminaliteten i belastede områder, hjelper banken med å vite hvem de kan stole på med et lån, hjelper flyselskaper med å spare drivstoff. Data gir utallige selskaper nye måter å blomstre på.

Data kan tilsynelatende løse både det ene og det andre, det kan gi svar på alle tenkelige spørsmål, vi får høre at det er den nye olja – det hele høres nærmest magisk ut. 

Men hva er det egentlig snakk om?

Hva er data?

Data er drivstoffet som PC-ene og mobilene våre avhenger av. Det er vannet de svømmer i. Det er kombinasjoner av 0 og 1, atomene og molekylene i det digitale universet. Data står i sentrum av digitaliseringen. La oss se nærmere på ordet data og hva det betyr i vår sammenheng.

💡 Innsikt: Hva betyr data?

Ordet data er opprinnelig flertall av det latinske datum, som betyr «det som er gitt». Det har hatt litt ulike betydninger i ulike sammenhenger og til ulike tider, men i vår sammenheng liker vi denne enkle definisjonen fra Bokmålsordboka:

«Opplysning som blir brukt i (eller kommer ut av) et databehandlingssystem».

En annen mulig definisjon, som også er nyttig, er «informasjon som er gjort tilgjengelig slik at den kan leses og tolkes av både maskiner og mennesker» (Digitaliseringsdirektoratet).

Data er strengt tatt ikke helt det samme som informasjon, men data inneholder informasjon. Det blir informasjon når det tolkes og settes i en kontekst; vi kan analysere data for å hente ut informasjon og innsikter. Og vi kan bruke data sammen med ulike applikasjoner og teknologier – alt fra visualiseringsverktøy til kunstig intelligens og utvidet virkelighet – for å åpne opp massevis av spennende muligheter. Mange av dem skal vi se på i løpet av denne veiviseren.

I neste steg skal vi se på hvorfor data er så viktig akkurat nå. Men først, la oss få litt jord under fingerneglene. Vi nevnte bønder som bruker data til å sikre gode avlinger. La oss ta for oss et eksempel først som sist, og se på hva det betyr.

Jordnær data

Kanskje har du kjørt forbi en gård og tenkt at det er hyggelig at noen ting fortsatt gjøres på gamlemåten. I virkeligheten skjuler det seg sensorer (se 👩‍💻 faktaboks) der ute på jordene som overvåker ting som lufttemperatur, jordtemperatur, jordfuktighet og barometrisk trykk til enhver tid – og lar bonden følge med på avlingene i en app.

Gamlemåten, du liksom!

👩‍💻 Teknologier: Sensorer

Vet du hvilket ord som har samme opprinnelse som «sanser»? «Sensor», selvfølgelig. Sensorer fungerer som sansene til annen elektronikk. De kan se, høre, føle, lukte, oppdage bevegelse, og registrere ting i sine omgivelser som er umulig å oppdage med vårt eget, mer gammeldagse sanseapparat.

Sensorer er ikke noe nytt, men for tiden blir de både mindre og billigere, og kan derfor plasseres på nesten hva som helst. Ikke minst: De kan enkelt kobles til internett. Sensorer som er koblet til nettet kan samle og dele data, som igjen kan benyttes til å overvåke, ta beslutninger, varsle dersom noe er galt – og mye, mye mer. Data fra sensorer ute på en åker kan for eksempel overføres trådløst og presenteres for bonden i en app.

I slutten av veiviseren har vi samlet en rekke minikurs i ulike teknologier – deriblant om sensorer.

Å drive jordbruk er vanskelig og uforutsigbart. Ikke minst i en tid der vi ser mer ekstremvær. Mer og bedre data kan hjelpe bønder med å drive mer sikkert og lønnsomt. Sensorer som samler data ute i åkeren kan hjelpe bonden med å ta bedre avgjørelser – for eksempel når, hvor og med hvor mye han skal vanne – og dermed få bedre avlinger. 

Kan data la oss se inn i fremtiden?

Sensorer gir et eksempel på hvordan noe – en temperaturendring, et regnskyll – kan bli til opplysninger i et databehandlingssystem. Altså data.

Men data kan også komme fra andre kilder enn sensorer. Statistikker som føres i ulike programmer og databaser, forskning om klima og miljø, satellittbilder som viser utvikling og endringer i et område over tid – dette er også data. Data som brukes innen jordbruket. Hvordan da, spør du?

Været og klimaet forandrer seg, og forskere bruker data fra disse og andre kilder i arbeidet med avanserte modeller (se 💡 faktaboks), for å prøve å forutsi hvordan avlinger vil reagere på endringene. Jo bedre datagrunnlaget er, og jo bedre modeller forskerne lager, desto bedre hjelp kan bøndene få med å beslutte når de skal pløye, plante, sprøyte og høste. 

💡Innsikt: Modeller

I verden rundt oss har ting konsekvenser. Derfor kan vi se på tidligere hendelser for å se etter mønstre og årsakssammenhenger; vi kan bruke historiske data for å gjøre «prediksjoner». En prediktiv modell – den type «modell» vi har nevnt her – er et slags program/en algoritme som vil prøve å forutsi nye data, der vi ikke vet svaret fra før. En prediktiv modell kan for eksempel se på data om tidligere orkaner for å forutsi hvor og når en fremtidig orkan kan komme til å treffe land.

Du vil lære mer om modeller i slutten av veiviseren, under steget «Avansert dataanalyse».

Tomatenes internett

Vi nevnte at data står i sentrum av digitaliseringen, og at data kan la oss jobbe på helt nye måter. Én siste gang vil vi ta jordbruket som eksempel – bare for å vise hvor dyptgripende forandringer data og digitalisering kan føre med seg innen en enkelt næring.

Til tross for store endringer har jordbruket tross alt vært nokså likt og gjenkjennelig gjennom 10.000 år. Inntil nå. De som tar det lengst i ta i bruk data og mulighetene som digitaliseringen fører med seg, er de som mer eller mindre finner opp jordbruket på nytt med «vertikale» innendørs gårder.

Disse høyteknologiske gårdene kan bruke ned til én prosent av landarealet og fem prosent av vannmengden sammenlignet med tradisjonelle gårder. Plantene gror ikke i jord, men i vann. Sensorer samler inn data om alt som skjer. Mye eller mesteparten av driften er automatisert. Og i datasystemene er det mulig å følge med på hvordan det går med hver eneste lille tomat. Det er ikke perfekt ennå – gårdene bruker for eksempel mye strøm – men utviklingen er svært spennende.

Hvis data kan gjøre alt dette i jordbruket, hva kan det da gjøre for alle mulige andre næringer? Vi skal se på en rekke eksempler på det gjennom hele denne veiviseren. Men først skal vi se på hvorfor alle mulige nettsider plutselig bryr seg så veldig om dine data.

🤔 Refleksjon

Hvilke forventinger har du til denne veiviseren, hva du vil lære, og hva data kan gjøre for deg og din virksomhet?

👋 Emojier og faktabokser i veiviseren

I løpet av denne veiviseren vil du møte på faktabokser i ulike farger, med innsikter, ordforklaringer, korte introduksjoner til teknologier og så videre. Du har sett noen av dem allerede, på denne siden. På veien videre, se etter disse emojiene:

  • 👩‍💻 Teknologier – kort introduksjon til relevante teknologier og trender
  • 💡 Innsikt – innsikter, konsepter, ordforklaringer og lignende
  • 🤔 Refleksjon – noe å stoppe opp ved og tenke over
  • 👩‍🦰 Eksempel – fiktive caser som følger med oss på reisen fra data til verdi
  • 📝 Oppgave – et konkret spørsmål eller en oppgave å svare på