Test prototypen

Test prototypen

Når du skal forbedre et produkt eller en tjeneste eller når du skal skape noe helt nytt må du prøve og ikke være redd for å feile. Du lærer gjennom eksperimentering med kundene og tilbakemeldinger fra dem. Derfor må du prototype og teste – igjen og igjen.

Her er noen tips til hva som er nyttig å tenke på når du skal teste prototypen din på en kunde eller en bruker:

  • Hvilke spørsmål ønsker du svar på?
  • Hvor skal prototypen testes, og hvordan bør omgivelsene rundt testen settes opp for å skape en mest mulig autentisk opplevelse for brukeren?
  • Hvor mange skal teste prototypen? Start gjerne først med fem testpersoner i målgruppen, og så vurderer du underveis om du har behov for mer innsikt.
  • Hvordan skal prototypetesten dokumenteres? Bruk gjerne video, lydopptak, bilder og notater.

Etter testingen vil du vite om løsningen din skaper verdi for kundene. Da kan du gå videre til neste fase. Har du ikke truffet helt må du fortsette: Kanskje du må justere prototypen og teste på nytt? Eller må du rett og slett forkaste løsningen og gjøre en ny idéutviklingsprosess basert på all innsikten du nå har?