Tekst på nett

Foto: Johnér

Tekst på nett

Undersøkelser har vist at vi i snitt leser kun 20 % av teksten på en nettside. Noen ganger er vi på nett for å finne svar på en veldig konkret problemstilling. Vi lurer for eksempel på som om butikken er åpen. Da er svaret kort. Andre problemstillinger er mer komplekse og vi trenger mer innhold.

5 kjappe tips

1. Hold teksten ryddig

 • Bruk gode, meningsfylte titler og undertitler.
 • Uthev viktige ord med fet skrift, og benytt deg av punktlister.
 • Sett punktum ofte; hold deg til ett poeng i hver setning, og en idé i hvert avsnitt.

2. Forsiden på nettsiden er ikke lenger forsiden

 • Leserne dine kommer i dag inn fra mange ulike steder.
 • Enhver side du har linket til i sosiale medier blir derfor en slags “forside”.
 • Bruk rammen rundt hovedteksten aktivt til å sende leseren til andre sider på nettstedet ditt.

3. Start med det viktigste! 

 • Når vi leser en tekst på nett, leser vi ofte kun de første avsnittene. Sett deg et formål for teksten du skriver.
 • Sørg for at de viktigste poengene kommer øverst.

4. Ikke link til her

 • Beskrivende linker er viktig! Leseren må skjønne hva hen klikker på.
 • “Universitetet i Oslo har en bra guide til å skrive på nettet” er mye bedre enn “Les mer om å skrive for nett her
 • Fører linken til en PDF? Ta det med! (Eksempelvis “Metodekort for prototyping (PDF)”)

5. Sørg for at innholdet er tilpasset mobiler

 • Innhold som ikke fungerer på mobil irriterer leserne.
 • Google rangerer nettsider med utgangspunkt i mobilversjonen, og belønner nettsider som er tilpasset mobil med flere treff.

Det er en rekke regler for at en nettside skal være tilgjengelig for alle. Sjekk ut kravene til universell utforming her.