Snakk med kundene dine

Snakk med kundene dine

De som lykkes med digitalisering, setter brukerens- og kundenes opplevelser, utfordringer og forventninger i førersetet og bruker nye digitale teknologier til å skape merverdi for både kunder og forretning.

Mange blir overrasket over hvor mye nyttig innsikt man kan sitte igjen med etter en kort telefonsamtale til noen få kunder hvor man stiller enkle spørsmål. Det er lett å tro at man kjenner markedet sitt og vet hva de kommer til å svare, men ofte kan du bli overrasket og oppdage nye ting. Å forstå kundenes opplevelser, utfordringer og forventninger er en essensiell faktor for å skape suksess.

Den første oppgaven i veiviseren er derfor:
Ring et par kunder og still enkle og åpne spørsmål.

Hvis du jakter nye muligheter kan du stille mer generelle spørsmål som:

  • Hva er de viktigste utfordringene dere møter på?
  • Hvor fornøyd er du med våre produkter/tjenester?
  • Hvorfor er du fornøyd/misfornøyd?
  • Hva savner du?
  • Hvilket problem har du med xx tjeneste/produkt?
  • Har du forslag til forbedringer eller nye løsninger?

Tenk gjennom hvilke spørsmål som er riktige ovenfor dine kunder. Ta notater underveis. Basert på innsikten du har skaffet gjennom å snakke med potensielle kunder, skal du nå vurdere hvordan bedriften din skal hjelpe kundene.

Dersom det er snakk om en konkret idé eller et prosjekt er målet å finne ut om du er inne på noe som kunden faktisk trenger, ønsker seg, og kommer til å ta i bruk. Hvilken utfordring eller problem kan dette løse for kunden? Er det et problem kunden trenger å få løst, eller er det ikke så viktig? Hva skal til for at dette er verdifullt for kunden?