Smartkontrakten – Framo og Aker BP

Smartkontrakten – Framo og Aker BP 

Tilgjengeliggjøring og deling av data via en industriell plattform kan gi helt nye måter å jobbe og samarbeide på – det har vi understreket flere ganger i løpet av dette kurset. La oss se på et helt konkret eksempel på hva vi mener med det.  

I 2018 inngikk Aker BP og pumpeleverandøren Framo en smartkontrakt, som innebærer at Framo får tilgang til sanntidsdata fra eget utstyr på plattformene i Nordsjøen fra AkerBP. Dataen tilgjengeliggjøres via den industrielle plattformen til Cognite.  

Framo kan altså følge med direkte på pumpene ute i felt, og overvåke status, eventuelle feil og behov for vedlikehold. De kan i neste omgang bruke den nye innsikten til å videreutvikle produktene sine, og levere enda bedre utstyr. 

Smartkontrakten innebærer at Framo nå mottar betaling basert på ytelse istedenfor antall vedlikeholdstimer. 70 prosent av KPI-ene som belønner Framo relaterer seg til oppetid.  

Dette handler ikke om å skvise leverandørindustrien enda mer, men om å skape vinn-vinn-situasjoner for både leverandører og oljeselskaper, slik at også leverandørenes marginer kan øke.  

Dette er ett eksempel på hvordan deling av ytelsesdata på ulike typer utstyr mellom kunder og leverandører kan endre hvordan vedlikehold planlegges og utføres i industrielle næringer.