Skytjenester

Skytjenester

Datamaskiner og smarttelefoner blir stadig kraftigere, samtidig som vi blir mindre avhengige av dem. Det vi trenger av lagringsplass, verktøy, programvare og prosesseringskraft, setter vi heller ut til eksterne tjenere – det vi populært kaller «nettskyen». I takt med digitaliseringen opplever mange bedrifter et økende behov for lagring og prosessering av data. Uten skyløsninger ville den raske digitale utviklingen som skjer i dag rett og slett ikke vært mulig på grunn av mangel på kapasitet. 

Flere norske bedrifter ønsker å effektivisere og automatisere gjennom å bygge bro fra tradisjonell IT til moderne skybaserte tjenester.

Skytjenester er en av de store trendene innenfor digitalisering, der stadig flere henger seg på. Enkelt forklart er skytjenester programmer, dokumenter og filer som lagres ved hjelp av internett, eller servere som driftes og vedlikeholdes hos andre enn deg selv. Det betyr at du har tilgang til alle disse programmene, dokumentene og filene ved å være koblet til internett – men det oppleves som om alt ligger lagret lokalt på din PC. Skytjenester kalles også for cloud computing, eller ASP (Application Service Provider). Den viktigste forskjellen mellom skytjenester og tradisjonell tjenesteutsetting er at du som kunde kun betaler for den kapasiteten du faktisk bruker. 

Se Microsofts nybegynner-guide til nettskyen, eller ta dette korte kurset

Fordeler med skytjenester

1) Det er mer kostnadseffektivt å benytte seg av tredjeparter som har databehandling som sin kjernevirksomhet, enn at hver enkelt bedrift skal bygge opp sin egen infrastruktur og kompetanse.

2) Du betaler kun for den kapasiteten du faktisk bruker og kan skalere opp eller ned etter behov. 

3) Virksomheten blir mer effektiv ettersom flere personer kan jobbe med filene samtidig

4) Databehandling- og lagring i skyen kan gi økt sikkerhet 

5) Økt fleksibilitet til å gjøre arbeidsplassen mer mobil og å jobbe smartere sammen

6) Kan redusere investeringene som behøves for å sette opp en ny virksomhet og gir raskere implementering av nye IT-verktøy  

Har du fått med deg alt i dette temaet? Åpne sjekklisten som oppsummerer alle punktene her.