Siloer

Siloer

For mange selskaper er det ikke mangel på data som er hovedutfordringen, men snarere at man ikke har en god oversikt av tilgjengelige data (det er overveldende mengder), man får ikke tak i dataene, ei heller koblet dem sammen og hentet mening ut av dataene – fordi de i sitter i mange ulike siloer. I komplekse virksomheter og verdikjeder i industrien er det en utfordring at dataene genereres i og lever i et vell av ulike applikasjoner som ikke snakker med hverandre.  

Eksempelvis ønsker du en oversikt over leverandørene dine og hvor bra de leverer langs flere parametere. Til dette trenger du innkjøpsordre fra et system, kontrakter fra et annet system, oversikt over hendelser og avvik fra et tredje system og oversikt over sene leveranser fra et fjerde system. Vi har mengder data som vi har fullt eierskap til, men på grunn av manglende API (grensesnitt mot andre applikasjoner) eller manglende standardisering og strukturering, har vi store utfordringer med å utnytte disse dataene.  

Det er først når vi evner å samle og sammenstille data at vi virkelig kan skape ny innsikt, mening og verdi. Du lærer mer om dette i kursene om industrielle dataplattformer og API-er/integrasjoner.